(Last Updated On: 5. juli 2019)

Forslag tæt på at kuldsejle på
kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni

Politik: Det var en forbløffet borgmester, som efter en overraskende debat, kunne konstatere, at Stevns Kommune fik et borgerinvolverende udvalg, som skal arbejde med FN’s verdensmål.

Det hele var ellers “timet og tilrettelagt”, som Egon Olsen fra Olsen-Banden ville have sagt.

Et flertal bestående af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre indgik i 2018 en budgetaftale, hvori der er afsat 400.000 kr. til etableringen af et § 17 stk. 4-udvalg i 2019.

Udover de 400.000 kr. i 2019, er der i overslagsårene afsat 400.000 kr. i 2020 samt 200.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022.

Udvalget skal bestå af tre folkevalgte politikere og seks udpegede borgere.

Forslag om udsættelse

Det var således kun formalia, at det var på kommunalbestyrelsens dagsorden den 26. juni, men sådan gik det ikke.

Line Krogh Lay (R) var foreslået som formand for udvalget, og viceborgmester Steen S. Hansen (S) og Sejer Folke (Ø) var de politikere som skulle deltage i arbejdet, men så bad Sejer Folke om ordet.

– Enhedslisten har støttet idéen, og respekt for den. Jeg glæder mig til at deltage i dette udvalgs arbejde, men jeg foreslår at vi udsætter beslutningen til vi har færdig drøftet budgettet for 2020, sagde han, og begrundede det med at der er varslet besparelser på det sociale område, og at samtlige udgifter bør ses i sammenhæng.

Oppositionen imod

Denne overraskende melding fik den øvrige opposition til at følge op.

– Nyt Stevns støtter arbejdet med klima og verdensmål, men jeg tror ikke på et udvalg, der koster penge. Det skal i stedet inkorporeres i samtlige kommunale udvalg, sagde Mogens Haugaard.

– FN’s verdensmål bør behandles, men det bør ske i det ordinære planudvalg, så de budgetterede 1,2 mio. kr. kan bruges til gavn for borgerne, lød det fra Varly Jensen (DF).

Udløste heftig debat

Det medførte en skov af hænder, og den halve kommunalbestyrelse kappedes om at tale udvalget op.

– Man taler altid om demokratisk underskud, så det er genialt, at der er borgere med i dette arbejde, sagde Flemming Petersen (V).

– Hvis vi hele tiden venter på det rette tidspunkt, så kommer det aldrig. Lad nu udvalget arbejde, lød opfordringen fra Steen S. Hansen. (S)

Hans partifælle Thomas Overgaard henvendte sig direkte til Sejer Folke:

– Sejer, du vil ikke stemme for, men vil gerne sidde med i udvalget. Man kan ikke både blæse og have mel i munden.

Hensyn til nedskæringer

Borgmester Anette Mortensen erklærede sig overrasket over udmeldingen fra Enhedslisten og spurgte om Sejer Folke ville trække sig fra udvalget.

– Det er lidt uldent, Sejer. Der er ingen, som siger, at det årligt ender med udgifter på 400.000 kr., sagde borgmesteren.

– Vi støtter arbejdet, men når der skal skæres ned på f.eks. børneområdet, så bør udgifterne til dette udvalg også være i spil. Nogen gange er noget nice to have eller need to have, dette er nice, svarede Sejer Folke.

To afstemninger

Enhedslisten fastholdt et forslag om udsættelse, og fik støtte fra Nyt Stevns, hvorimod Dansk Folkeparti undlod at stemme, og de resterende 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte det ned.

De samme 12 medlemmer fra Venstre, Socialdemokratiet og Konservative stemte til gengæld for nedsættelse af udvalget her og nu, og oppositionen stemte mod.

sky

 

Skriv en kommentar