(Last Updated On: 10. april 2019)

Stevns: FN’s verdensmål blev sat definitivt på den politiske dagsorden i Stevns Kommune, da kommunalbestyrelsen på mødet den 28. marts besluttede at oprette et såkaldt §17 stk. 4-udvalg.

Udvalget skal sætte fokus på og arbejde med de 17 verdensmål – i første omgang gennem et konkret projekt, der skal skabe opmærksomhed om Stevns i forhold til bosætning samt give viden om fremtidens boformer og nye, bæredygtige løsninger.

– Med dette udvalg tager vi et kvantespring ved at sætte Stevns Kommune på landkortet som en kommune med visioner, sagde Line Krogh Lay, da hun på flertalsgruppens vegne præsenterede punktet, der blandt godkender en anlægsbevilling på 400.000 kroner til udvalget.

Der er over en periode på tre år afsat i alt 1,2 millioner kroner til udvalget, som for øvrigt er vederlagsfrit til forskel fra de andre politiske udvalg i kommunen.

Økonomien blev da også årsagen til at såvel DF og Nyt Stevns, altså ialt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgte at stemme imod.

– Vi har rigeligt at se til i forvejen. Derfor kan vi i DF ikke godkende, for det vil gå hårdt ud over vores fremtidige økonomi, sagde Varly Jensen.

– Nyt Stevns stemmer også imod på grund af den ualmindeligt stramme økonomi, vi har. Vi har allerede en klima- og energigruppe, der arbejder fornuftigt med det her, og en bygherre i det nordlige Stevns, argumenterede Mogens Haugaard Nielsen.

Gruppeformand for socialdemokratiet, Steen S. Hansen, var enig i, at mange grupper rundt omkring på Stevns gør det rigtig godt, men at der skal mere til.

– Man kan vælge at sidde og vente på, at nogle kommer til os, eller man kan gå nye veje. Det gør vi med dette udvalg, sagde han.

Og Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der er udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, havde følgende kommentar:

– Jeg har en stille forhåbning om, at de 1,2 millioner kroner er givet godt ud. Det vil få fonde og erhvervslivet til at interessere sig mere for os, sagde han.

14 stemte således for, mens 4 stemte imod. Den 19. stemme blev ikke afgivet, da Jacob Panton Kristiansen (V) havde meldt afbud til mødet.

Anderledes bliver også udvalget sammensætning, idet det skal vil bestå af i alt ni medlemmer, så både borgere, erhvervsliv og politikere, er repræsenteret og skal arbejde sammen om at gøre Stevns til en grønnere kommune.

Fra den 23. april kan man ansøge om at deltage i udvalget, hvilket også annonceres via lokalmedier, kommunens hjemmeside og Facebook.
rmh

Skriv en kommentar