(Last Updated On: 29. december 2020)

Min nytårsudtalelse plejer at være en lille, festlig højtidelighed i december. Her kan jeg både se tilbage på et år vel overstået og ikke mindst se frem til jul og et nyt år, som byder på nye muligheder og spændende opgaver.

Det er det også i år, men man kommer bare ikke uden om, at særligt én omstændighed har sat sit helt eget præg på det forløbne år, og også kommer til at sætte spor i det nye – og ikke for det gode: Corona.

Vi var ikke kommet langt ind i 2020 før Stevns, Danmark og hele verden blev ramt af en global pandemi, som desværre viste sig langtidsholdbar. Der er lys for enden af tunnelen i form af en vaccine på vej, men vi kommer formentlig et godt stykke ind 2021, før vi kan slippe grebet og vende til en hverdag, som vi kender den.

Stevns har fra starten valgt at følge de anbefalinger og retningslinjer tæt, som bliver meldt ud fra de centrale myndigheder. Retningslinjer, som har haft store konsekvenser for Stevnsboerne: Ældre har ikke kunnet få besøg som de plejer, dagtilbud, skoler og fritidstilbud har været lukket ned osv.

Coronaindsatsen har lagt beslag på væsentlige ressourcer i alle dele af kommunen. Det har krævet en ekstraordinær indsats at håndtere krisen, men jeg synes alligevel, at vi hele vejen igennem har formået både at holde humøret oppe, og ikke mindst levere den service til vores borgere, de har behov for. Jeg vil gerne rette en meget stor og dybfølt tak til alle medarbejdere i Stevns Kommune, som har løftet i flok og løbet endnu en ekstra meter for borgerne i kommunen.

Med alt dette sagt, så er der også kommet noget konstruktivt ud af Coronakrisen. Vi er blevet tvunget til at tænke på nye måder, og den måske nok mest synlige ting her, er det digitale, online møde. Det har vist sig som et rigtig godt alternativ til det fysiske møde, og det glæder mig utrolig, at vi nu – efter forskellige, eksperimenterende metoder – har fået det løftet op i kommunalbestyrelsen, så alle vores møder nu kan følges live eller ses på video bagefter. Det bringer demokratiet tættere på den enkelte borger, som nu har meget bedre muligheder for at følge den politiske debat.

Vi kommer ikke uden om Corona i 2021, men jeg vil også godt kaste lidt lys på nogle af de meget spændende ting, vi arbejder med.

Jeg nævner besøgscentret for verdensarven som det første. Et uhyre vigtigt projekt for Stevns og udviklingen af Stevns som turistdestination. Vi er nu begyndt på det forberedende arbejde i Boesdal Kalkbrud, og til næste år tager vi første spadestik til selve byggeriet. Jeg glæder mig.

Som en del af arbejdet med at udvikle Stevns som turistdestination, har vi også besluttet, at Klintebussen nu gøres permanent i stedet for at være noget, vi tager stilling til fra år til år. Bussen er et populært transportmiddel mellem Rødvig og Bøgeskoven, og giver både borgere og gæster en fantastisk mulighed for at komme rundt langs klinten.

2021 bliver også året, hvor vi får en boligpolitik. Det lyder måske lidt tørt og kedeligt, men det er det ikke. Med afsæt i arbejdet i Udvalget for Stevns Verdensmål skal boligpolitikken udstikke rammerne for den fremtidige udvikling i Stevns. Hvordan skal vi bygge, og hvordan sikrer vi adgang til naturen og kollektiv trafik. Helt overordnet handler det om at sikre, at vores udbud af boliger passer til fremtidens behov.

Ved Tryggevælde Å er der en naturpark på vej. Naturparken skal basere sig på en stærk, lokal forankring og sikre, at flere får at opleve den storslåede natur, vi har i ådalen

Og sidst men ikke mindst har vi jo et forestående kommunalvalg i november måned. Jeg ønsker alle en rigtig god valgkamp.

Godt nytår!

Anette Mortensen (V)
Borgmester

Skriv en kommentar