(Last Updated On: 3. februar 2020)

Hårlev: Stemningen var høj da repræsentanter for de over 200 frivillige foreninger på Stevns, mødtes til nytårskur i Frivillighedscentret i det gamle Vallø rådshus’ lokaler.

Huset på Hovedgaden 46 emmede af energi, og varslede masser af aktivitet i 2020.

Kaffekopperne klirrede, da over 60 foreningsstemmer sang ”vi har tilbud, som fungerer/og laver gerne mange flere”, som var skrevet af rimsmeden Leif Nielsen, der have ladet sig inspirerer af årsberetningen fra Stevns Frivillighedscenter. (Foto: Klaus Slavensky)

Dans, hygge og netværk

Formanden Johnny Andersen bød velkommen til centrets fjerde år, og kunne dels konstatere fremgang på 15 nye medlemsforeninger, og dels oplyse, at de nuværende 72 foreninger repræsenterede over imponerende 11.280 medlemmer, hvilket er tæt på halvdelen af Stevns 22.782 indbyggere.

– Vi er glade for at centret bliver brugt, og vi havde over 1.300 henvendelser fra borgere og frivillige i 2019, fortalte formanden, som takkede både Stevns Kommune og de mange foreninger, før en af disse, Couple- og Linedancers El Paso, gav opvisning på deres kunnen, og siden inviterede alle til fællesdans.

– Alle skal være med. Vi låser døren, lød det humoristisk fra en af El Paso’s over 40 medlemmer, og det fik de fleste op på tå.

Frivillighedscentrets døre står dog altid åbne, og aftenen sluttede med fri adgang til fingermadder med fyldte glas og god tid til at dyrke netværk.

Linedansere fra El Paso. (Foto: Klaus Slavensky)

Hædrer frivilligt arbejde

Der er måske også en god grund til at øve sig i at få pulsen op, for det frivillige arbejde skal nemlig hædres i fremtiden.

Formanden for Stevns Frivillighedscenter, Johnny Andersen, afslørede at der de kommende år skal uddeles en ganske særlig Frivillighedspris.

Prisen erstatter ikke Stevns Kommunes ”Stevnsprisen”, men er tænkt som et supplement, fortæller daglig leder, Lene Bach, fra Frivillighedscentret,

– Da vi er en selvstændig forening, tænkte vi, at det kunne være fint med en frivillighedspris også fra Stevns Frivillighedscenter, da vi jo har så mange frivillige og foreninger på Stevns, som fortjener en ekstra opmærksomhed. Prisen kan både gå til enkeltpersoner og foreninger, der har gjort en særlig frivillig indsats på Stevns, forklarer hun.

Alle kan komme med forslag

(Foto: Klaus Slavensky)

Den nye frivillighedspris bliver overrakt ved Frivillighedscentrets generalforsamling den 29.april.

Det er en reel demokratisk proces, så det står alle frit for, at indstille en mulig prismodtager fra nu og frem til 11. marts. Herefter vælger bestyrelsen, hvem som skal modtage prisen.

– Med prisen ønsker Stevns Frivillighedscenter at anerkende enkeltpersoner eller foreninger, der har gjort en særlig frivillig indsats på Stevns. Prisen skal være med til at synliggøre den store værdi, som frivilligheden skaber på Stevns. Bestyrelsen har med vilje valgt ikke at præcisere nogen specifikke kriterier for at give plads til, at der kan komme indstillinger, som bestyrelsen ikke lige selv havde tænkt på, siger Johnny Andersen.
sky

Skriv en kommentar