(Last Updated On: 30. august 2021)

Mandag den 16. august havde Café Stevnen inviteret til debat om udsatte borgere. Et vigtigt emne, som ligger mig meget på sinde, og som jeg så frem til at debattere med de øvrige kandidater.

Desværre druknede debatten lidt i en unuanceret debat om Stevnens tilskud og efterfølgende overbudsrunde diskussion om, hvad vi skulle kalde den omtalte gruppe af borgere. Dette fremfor en mere dybdegående diskussion om, hvordan vi kan hjælpe de mennesker, som af mange forskellige årsager er endt i en situation, hvor de er udsatte.

Det er et komplekst emne, som kalder på mange forskellige indsatser – både kommunale og private. Det kræver også, at vi sikrer, at kommunen har økonomi til det. Derfor har vi hævet skatten, derfor investerer vi i erhverv og jobskabelse, og derfor prioriterer vi de midler, vi har at dele ud af til forskellige foreninger og indsatser, der alle løfter en stor opgave.

Hvis vi skal fremtidssikre Stevns og skabe bedre trivsel for de mest sårbare grupper, skal vi være enige om at prioritere indsats, der fremmer det. Det glæder mig, at der er bred enighed om, at fremskudte medarbejdere, som kan møde borgeren i øjenhøjde, er en god idé. Den indsats er allerede prioriteret, og kommunen har borgerkonsulenter, som kan støtte den enkelte i at komme tættere på at tage ansvar for eget liv.

I Radikale Stevns ønsker vi bl.a. at styrke følgende indsatser for de udsatte grupper:

– Målrettet indsats i daginstitutioner og skoler i forhold til sårbare grupper for at styrke socialisering og skabe positive mønsterbrydere.
– Borgerkonsulenter og fremskudt sagsbehandling, der er helhedsorienteret og ser på hele borgerens og familiens situation.
– Fritidspas til sårbare grupper, så de kan deltage i fritidsaktiviteter og gå til noget.
– Styrkelse af mentorordninger.
– Støtte socialøkonomiske virksomheder og andre initiativer, der afhjælper ensomhed og støtter sårbare grupper.
– Sikre flere ordentlige boliger, der kan betales af små indkomster.

Line Krogh Lay
Næstformand for Erhverv, Arbejdsmarked og Turisme
Spidskandidat for Radikale Venstre

Skriv en kommentar