(Last Updated On: 26. marts 2018)

Formand for det politiske udvalg Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og bestyrelsesformand i Stevns Erhvervsråd, Charlotte Mannstaedt. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Samarbejdet mellem Stevns Erhvervsråd og kommunalpolitikerne i Stevns kommune opleves som positivt og konstruktivt, både fra erhvervsrådets side og fra politisk hold – og interessen er skærpet fra politisk hold. Det var nogle af de indtryk, som de omkring 60 fremmødte medlemmer af Stevns Erhvervsråd kunne tage med sig hjem efter generalforsamlingen på Rødvig Kro og Badehotel.

Den stigende interesse fra politikernes side har man blandt andet oplevet i erhvervsrådets bestyrelse, som tidligere havde to repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

– Efter konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse viste det sig, at den nye flertalsgruppe havde seriøse ambitioner om at gøre noget for erhvervslivet og derfor gerne ville engagere sig med to repræsentanter og desuden to suppleanter i bestyrelsen, sagde bestyrelsesformand i Stevns Erhvervsråd, Charlotte Manstaedt.

– Jeg har i de seneste 12 år i mange forskellige sammenhænge og på mange måder arbejdet med erhvervslivet i Stevns kommune. Jeg har aldrig oplevet så stor politisk interesse og engagement som nu. Det er et vindue, som vi må benytte os af, sagde bestyrelsesformanden.

Tydelig erhvervskommune

På generalforsamlingen var der deltagelse fra formand for AET-udvalget, Mikkel Lundemann Rasmussen (K). Han er også er en af de politiske repræsentanter i Stevns Erhvervsråds bestyrelse.

Udvalgsformanden kunne på generalforsamlingen løfte lidt af sløret for de politiske ønsker til den nye erhvervspolitik. Nøgleordene er i den sammenhæng: Holdindsats, synergi og tydelighed. Om sidstnævnte sagde han blandt andet:

– Det skal være tydeligt, at Stevns kommune er og vil være en erhvervskommune. Det skal vi fortælle, og det skal vi handle ud fra. Der er kommet et fornyet fokus på erhvervsfremmeindsatsen, og den er blevet opprioriteret på den politiske dagsorden, understregede Mikkel Lundemann Rasmussen, som sammen med borgmester Anette Mortensen (V) hver uge besøger minimum to stevnske virksomheder. Ambitionen er at besøge 100 i løbet af 2018.

Et konsolideringsår

2017 har for Stevns Erhvervsråd været et år i strategiens tegn. Bestyrelsens og sekretariatet har arbejdet med at udarbejde handlingsplaner for de fire indsatsområder, som medlemmerne vedtog på sidste generalforsamling.

– Det har krævet en god analyse af mulighederne. Det er ikke så synligt, men et nødvendigt stykke arbejde, så vi sikrer den økonomiske bæredygtighed i vores indsatser – at det vi sætter i søen er blivende og har en effekt, forklarede erhvervschef Thomas Christensen, og fortsatte:

– 2017 har været et konsolideringsår, et investeringsår. Den største nye tilføjelse har været turismeindsatsen og ansættelsen af en turismekonsulent. En anden stor tilføjelse har været driften af Tinghuset, sagde erhvervschefen.

Også Thomas Christensen har bemærket et nyt og stærkere fokus fra politikerne, og det giver erhvervschefen en forventning om en markant styrkelse af erhvervslivet i kommunen.

Generalforsamlingen blev i år holdt på Rødvig Kro og Badehotel. (Foto: Rikke Michael Hansen)

To nye i bestyrelsen

På generalforsamlingen var der genvalg til Jan Erik Dahl Hansen og nyvalg til Christian Jensen og Dan Andersen.

Finn Rasmussen og Henrik Frost blev valgt som suppleanter.

Foreningen tæller i øjeblikket 215 medlemmer.

Ny erhvervspolitik på vej

Stevns: Kommunalpolitikere, bestyrelse og sekretariat i Stevns Erhvervsråd arbejder i øjeblikket på at formulere en fremtidig erhvervspolitik for Stevns kommune.

Et led i processen har været at indsamle og bearbejde input og forslag fra det stevnske erhvervsliv, som skal bruges til af finde de fremtidige prioriteringer af erhvervsindsatserne. Resultaterne blev for nylig præsenteret for kommunen, hvor repræsentanter fra Stevns Erhvervsråd mødtes med udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET).

Den nye erhvervspolitik forventes vedtaget i juni i år.

Herefter skal der udarbejdes handleplaner og samarbejdsaftale, et arbejde, der forventes at pågå i august og september.

Det blev oplyst på Stevns Erhvervsråds generalforsamling.
rmh

 

Skriv en kommentar