(Last Updated On: 8. juli 2015)

Stevns klint nedfald2

Ophold ved og på klinten er på eget ansvar. Her er to turister ved at besigtige klinteskredet i Kirkevigen. (Foto: Østsjællands Museum)

HØJERUP: Sidste tirsdag skete et mindre klinteskred i Kirkevigen nord for Højerup gamle kirke. Skredet er lidt atypisk for årstiden, da det almindeligvis foregår først på foråret, når frosten går af jorden og det bliver tøvejr. Flere turister befandt sig i området, men ingen kom til skade.

Stevns kommune har for at øge sikkerheden i området, sat flere skilte oppe på klintekanten og nede på stranden. Neden for Alvarezstedet, som ligger syd for kirken og trappen, blev der sidste år sat en stolpe op med advarsel om stenskred.

”I sidste uge blev der yderligere sat en stolpe op nord for kirken på stranden for at advare om fare for stenskred i Kirkevigen nord for kirken. Derudover er skiltningen øget oppe på klintekanten flere steder ved Højerup, hvor der er flest besøgende. Desuden er trampestien rykket ind flere steder, bl.a. i Højerup, og flere tænkebænke er ligeledes rykket ind”, oplyser natur- og miljømedarbejder i Stevns kommune, Tine Jensen.

Hun kan desuden fortælle, at kommunen tilbage i 2011 fik lavet en geologisk skredanalyse af GEUS i forbindelse med indstilling af Stevns Klint til UNESCO verdensarv. Kommunen kontaktede GEUS for en uges tid siden, før skredet skete, med henblik på at få lavet en revideret gennemgang af udsatte steder langs klinten.

Skriv en kommentar