(Last Updated On: 11. oktober 2019)

Borgmester Anette Mortensen modtog over 1.300 borgerprotester, mod planlagt byggeri ved Tryggevælde Ådal, forud for kommunalbestyrelsesmødet. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede den 10. oktober, at sende den omstridte sag om byggeri ved Åstræde i Strøby Egede tilbage til behandling i Plan, Miljø og Teknikudvalget.

Dermed må de over 1.300 borgere, som protesterer mod byggeriet, vente på en endelig afklaring.

Fakkeltog og protest

Kommunalbestyrelsesmødet blev afholdt i Strøby Idrætscenter, og over 50 borgere bød politikerne velkommen med et fakkeltog, for at markere, at dette var en sag, som de brændte for.

– Vi fortsætter med underskriftsindsamlingen, sagde en af initiativtagerne, Julie Stenderup, efter hun havde overrakt borgmester Anette Mortensen (V) borgerønsket om at beskytte engen og Tryggevælde Ådal mod byggeri.

– Det gør altid indtryk når borgere engagerer sig, sagde borgmesteren, og bød de fremmødte borgere med til kommunalbestyrelsesmødet.

Stevnsboere sagde med fakler nej til byggeri i Ådalen, og ved redaktionens afslutning havde 1.388 underskrevet protesten, som ligger på Facebook under „Bevar Engen – Beskyt Ådalen”. (Foto: Klaus Slavensky)

Nej gennem mange år

Sagen er kort, at en grundejer har ønsket en lokalplan for Åstræde 26 for at kunne opføre ca. 50-55 klyngehuse på et areal, som ligger ned til Tryggevælde Å, og der ønskes desuden etableret et regnvandsbassin på en del af matriklen.

I 2012 besluttede daværende kommunalbestyrelse at beskytte dette engområde og friholde det fra byggeri. Flere analyser i 2016 vurderede byggeri som uhensigtmæssigt, og Kommuneplan 2017 taler ligeledes mod byggeri i området.

En delt kommunalbestyrelse

Den politiske debat endte med en flertalsbeslutning fra Socialdemokratiet, Venstre, Radikale og Konservative om at få yderligere oplysninger, først om regnvandsbassin, derefter om selve bebyggelsesplanen.

Oppositionen, Dansk Folkeparti, Nyt Stevns og Enhedslisten, var imod dette, og tilsluttede sig en protokollering fra Jørgen Larsen (N), som kritiserede sagsforløbet.

”Jeg kan ikke tilslutte mig, at der arbejdes videre med udformning og placering af regnvandsbassin og boliger” lød det bl.a. med henvisning til områdets naturmæssige og bevaringsværdige kvaliteter.

Borgere vs byggematador

Enhedslisten Sejer Folke spurgte om kommunalbestyrelsen var til for befolkningen på Stevns eller for ”en enkelt byggematador”.

– Der er ingen gode argumenter for at bygge på Ådals mark, sagde han og fortsatte: I kommunens egen sagsfremstilling bliver det præciseret at området ligger i landzone, og at det er et område med landskabelige og geologiske interesser, hvor der “som hovedregel ikke må planlægges og gennemføres byggeri og anlæg”.

– Det ligger da lige på den flade hånd at der selvfølgelig ikke skal bygges på det område. Vi har i kommuneplanen masser af gode steder til boligbyggeri, og der vil selvfølgelig blive set positivt på gode byggeprojekter. Stop nu forberedelserne til byggeri på Ådals mark, før det udvikler sig til en landsdækkende skandalehistorie, sluttede han.

Politisk drilleri

Om byggesagen på Stevns bliver landsdækkende eller ej, må fremtiden vise, men både TV2 Lorry og TV Øst var til stede for at følge den politiske debat, som også indeholdt en del drillerier og overraskelser.

Tidligere borgmester Mogens Haugaard (N) drillede f.eks. den radikale Line Krogh Lay, som ønskede sagen yderligere belyst:

– Vi har kendt til alt om denne byggeøvelse i mange år, og vi sagde nej i 2017. Jeg forstår ikke, at du som formand for et klimaudvalg ikke bare siger nej til byggeriet. Det er helt uforståeligt. Stop det nu, lød hans opfordring.

Line Krogh Lay replicerede, at hun var træt af at få lagt ord i munden om at hun støtter byggeriet, blot fordi hun ville have naturforhold og lovgivning yderligere belyst.

Nej fra flere sider

Under debatten kom der overraskende meldinger fra bl.a. socialdemokraten Steen Nielsen, som erklærede, at han godt kunne følge Sejer Folke fra Enhedslisten om at sagen er oplyst nok, og ”at der ikke skal bygges i det område”.

De konservatives Mikkel Lundemann bakkede derefter Steen Nielsens bemærkninger op om et umiddelbart nej til byggeriet, men han respekterede at fagudvalget nu går ”i dybden” med sagen.

Flere af kommunalbestyrelsens medlemmer sagde anonymt til Stevnsbladet, at de heller ikke ville stemme for hverken en ny lokalplan eller byggeri i området.

Hvem bestemmer?

Efter kommunalbestyrelsesmødet var der fælles kaffebord for politikere og de fremmødte borgere, og her udviklede spørgetiden sig til et regulært borgermøde om Åstræde-byggeriet.

Flere borgere spurgte forgæves til hvad der konkret skulle undersøges, udover de eksisterende analyser af regnvandsbassin, åbeskyttelseslinje, kulturarvsareal, klimasikring og natur- og arkæologiske hensyn, men hverken borgmester eller andre politikere kunne give et svar, men henviste til embedsværket, som fik flere tilhørere til at mumle noget om „hvem bestemmer”.

DN støtter et nej

De protesterende borgere fik dog en markant allieret, idet formanden for Danmarks Naturfredningsforening (DN), Michael Løvendal Kruse, erklærede foreningens støtte til et nej til boliger.

– Man har de undersøgelser der er brug for; at have byggeplaner for et lavbundsområde giver ingen mening, og det er en dårlig idé med et regnvandsbassin i området. Der er derfor ikke brug for en lokalplan, men et nej til byggeriet, sig er Michael Løvendal Kruse.
sky

Skriv en kommentar