(Last Updated On: 26. april 2018)

Forhandlingerne om Regeringens nye kommunale udligningssystem brød sammen tirsdag.

Det sker samtidig med at Danmarks Statistik fra 2019 ændrer opgørelsesmetoden, som danner grundlag for udregningen af udligningssystemet. Det betyder, at Stevns kommune står til at skulle aflevere 620.000 kr. i udligning. Det til trods for at kun få borgere på Stevns formentlig føler at kommunens serviceniveau er specielt højt. Det viser at der er basis for at lave en udligning som er mere retfærdig end den vi har i dag.

Man bør lave en udligning som fører flere penge fra de rige til de fattige kommuner, men som samtidig give de rige kommuner mulighed for at øge skatten og “hente det tabte ind”. I dag er det oftest borgerne i de “rige” kommuner, der – selv om de har de højeste indtægter – har de laveste skatteprocenter. En bedre udligning, hvor vi tager mere hensyn til de forskellige beskatningsgrundlag som de enkelte kommuner har, vil give mulighed for at vi får nogenlunde samme velfærd og mere ensartede skatteprocenter i hele landet.

Som det er i dag betaler man i Rudersdal, Frederiksberg og Gentofte under 23 pct. i skat (her er gennemsnitsindkomsten over 400.000,- om året), mens man på Lolland betaler 27 pct. i skat (her er gennemsnitsindkomsten kun 220.000,- om året). Stevns har en skatteprocent på 25 pct. og en gennemsnitsindkomst på ca. 314.000 kr.
Det betyder, at de fattigste betaler procentvis mere af deres indtægt end de rige, og det virker urimeligt, da den højere skatteprocent i Lolland jo ikke betyder at serviceniveauet her, er højere end i Gentofte – tværtimod.

Den samme urimelighed gælder for topskatten. Her betaler vi på Stevns 56,74 pct. i topskat, mens man i Rudersdal kun betaler 54,11 pct. – det er over 2,5 pct. i forskel på topskatten i de to kommuner.

Derfor skal systemet gøres bedre, og jeg håber, at vores lokale politikere fortsætter med at kæmpe for et nyt og mere retfærdigt udligningssystem med plads til lokale prioriteringer – i det mindste forventer jeg, at en rød regering efter næste valg, kan lave et mere retfærdigt system.

Michael Graakjær
Formand SF-Stevns

 

Skriv en kommentar