(Last Updated On: 7. december 2018)

I debatten om Østsjællands Beredskab skriver Anette Mortensen (V) i Stevnsbladet den 4. december, citat:

”Fakta er, at jeg og den øvrige Kommunalbestyrelse ikke på et eneste tidspunkt var involveret i dit arbejde på kommunens vegne i 2017”.

Besynderlige fakta, du har, Anette, for Østsjællands Beredskab var på dagsordenen i alt 12 gange. 8 gange i økonomiudvalget og 4 gange i Kommunalbestyrelsen. Du deltog selv i møderne og havde rig lejlighed til at stille alle de spørgsmål, du måtte mangle svar på til Kommissionens arbejde.

Jeg vil samtidig lige minde dig om, at ingen kan agere enehersker i Kommunalbestyrelsen, trods dit ihærdige forsøg i dit læserbrev på at få mig til at se sådan ud. Det er der ganske enkelt for meget lovgivning og regelsæt til hinder for.

Kommunalbestyrelsen blev involveret nøjagtigt, som den skulle i henhold til vedtægter og ejeraftale, som på forhånd var godkendt af alle 8 Kommunalbestyrelser. Det var Beredskabskommissionens opdrag at udarbejde RBD’en, som derefter skulle godkendes i hver enkelt Kommunalbestyrelse. Helt normal kutyme i kommunesamarbejder.

RBD’en, som Bjarne Nielsen (V) kalder et dårligt forarbejde og et skidt stykke arbejde, blev udarbejdet og vedtaget i konsensus af os 8 borgmestre, der sad i den daværende Beredskabskommission. Det var Joy Mogensen (Roskilde Kommune), Michael Ziegler (Høje Taastrup Kommune), Flemming Christensen (Køge Kommune), Pernille Beckmann (Greve Kommune), Niels Hörup (Solrød Kommune), Henrik Rasmussen (Vallensbæk Kommune), Ole Bjørstorp (Ishøj Kommune) samt undertegnede.

Men det kan da sagtens være, at Bjarne Nielsen kunne have gjort det bedre.

Som det så mange gange er sagt, var RBD’en, en minimumsberedskabsplan. Planen var lagt an på, at hver af de 8 Kommunalbestyrelser kunne beslutte at tilgå det serviceniveau, som den indeholdt eller at tilkøbe tillægsydelser, såfremt man lokalt ønskede en øget service/bemanding på udvalgte områder.

Det var lige nøjagtigt det, der var den nye Kommunalbestyrelses opgave at beslutte. Hvis man ønskede en højere normering på Hårlev Brandstation kunne det f.eks. være imødekommet i form af en tilkøbsydelse. Men i stedet begyndte man at kritisere konsensusplanen og ville indføre ændringer i den på enkelt-kommune niveau, og så gik det galt. For det er ikke muligt at lave en fælles plan for 8 kommuner, som samtidigt skal indeholde en række lokale særønsker.

Mogens Haugaard
Lokallisten Nyt Stevns

Skriv en kommentar