(Last Updated On: 9. september 2021)

Afhængig af Miljøstyrelsens vurdering kan sporrenoveringen af Østbanens nedslidte skinner risikere at blive forsinket med op til 2 år.

Stevns: Lokaltog, Movias lokalbaneselskab, er i gang med at forberede renoveringen af Østbanen, som skal gennemgå en større og meget tiltrængt renovering. Togene på den 50 kilometer lange banestrækning mellem Stevns, Faxe og Køge kører i øjeblikket med nedsat hastighed, og de slidte skinner og sveller trænger til udskiftning.

Forud for renoveringsarbejdet skal Miljøstyrelsen, som er myndighed på lokalbanernes område, vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet og vurdere, om projektet kræver en egentlig VVM-høring først, oplyser Movia i en pressemeddelelse. Det kan forsinke projektet med op til to år.

Efter den praksis, som har været gældende hidtil, er der normalt ikke såkaldt VVM-pligt i forbindelse med sporrenoveringsprojekter. Senest har Trafikstyrelsen afgjort, at der ikke var VVM-pligt for Banedanmarks store sporrenoveringsprojekt på banestrækningen Roskilde-Ringsted.

Men øget fokus på miljømæssige konsekvenser af større bygge- og anlægsprojekter, samt hensynet til de såkaldte bilag IV-arter – som fremhævet i blandt andet sagen vedrørende byggeriet på Amager Fælled – har betydet skærpet fokus generelt. Derfor har Miljøstyrelsen i sagen om renoveringen af Østbanen anmodet om yderligere oplysninger og har samtidig varslet forlænget sagsbehandlingstid, inden man vil træffe en endelig afgørelse om projektets eventuelle VVM-pligt.

Det vil ifølge trafikselskaberne forsinke tidsplanen for renoveringen af Østbanen og dermed projektets færdiggørelse med op til 12 måneder. Forudsat at projektet ikke er VVM-pligtigt, forventes renoveringen derfor nu færdig andet halvår 2023.

Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at der er brug for en helt ny VVM-undersøgelse af projektet, risikerer sporrenoveringen at blive forsinket yderligere 12 måneder.

Miljøkravene er kommet bag på både trafikselskaberne og Region Sjælland. Og kravet vækker i den grad undren i regionsrådets forretningsudvalg:

– Det er ikke til at bære, at borgerne i Faxe, Stevns og Køge Kommuner endnu en gang skal opleve, at der sker en forsinkelse af udskiftningen af skinnerne på Østbanen, lyder det i en fælles udtalelse fra regionens Forretningsudvalg.

Heri fremgår det også, at man har bedt Lokaltog om en ny tidsplan for projektet samt en redegørelse for, hvordan driften kan fortsætte på banen indtil en sporfornyelse er gennemført.
rmh

Skriv en kommentar