(Last Updated On: 11. maj 2020)

Det Konservative Folkeparti er tilhængere af en bevarelse og renovering af Østbanen, som vi ser som en vital livsnerve for Køge, Faxe og Stevns Kommuner. Til gavn for områdets mange studerende, pendlere og virksomheder.

Vi ønsker en afklaring om Østbanens fremtid nu, og vi har derfor spurgt transportministeren, om rapporten vedrørende løsningen på Østbanen fortsat kan fremlægges i maj/juni 2020, således at det indledende arbejde kan igangsættes. Vi er bekymret for at sagen forhales og har derfor igen stillet et §20 spørgsmål til ministeren.

Region Sjælland har som følge af Folketingets beslutning om at suspendere anlægsloftet i 2020 fået mulighed for øge anlægsudgifterne. Regionsrådet har afsat 30,5 mio. kr. til Østbanen, men det forudsætter, at analysearbejdet som transportministeren og regionsrådsformanden har sat i gang, ligger klar inden sommerferien.

Det undrer os, at vi forsat skal afvente en rapport, som transportministeren selv tidligere har vurderet nok ikke kunne give et nævneværdigt besparelsespotentiale. Derfor er vores holdning uændret. Vi arbejder for en skinneløsning.

Toget er den mest klimavenlige transportform, og den kan gøres yderligere klimavenlig ved på sigt at indsætte batteri- eller brinttog. Begge typer har kørt i Tyskland i et par år.

Vi anerkender, at en renovering af skinnerne er en omkostningstung løsning, som Regions Sjælland ikke kan løfte uden statens hjælp. Derfor opfordrer vi også transportministeren og Folketingets partier til at bevilge de nødvendige midler nu, så arbejdet med at renovere banelegemerne og udskifte skinnerne kan gå i gang.
Det haster. Hvis der ikke kommer en løsning snarest, vil banen blive dårligere og dårligere, og til sidst lukke. Til skade for pendlerne, virksomhederne og sammenhængskraften i Køge, Faxe og Stevns kommuner. Det vil Det Konservative Folkeparti arbejde intens for ikke sker.

Brigitte Klintskov Jerkel (K), medlem af Folketinget
Christian Wedell-Neergaard (K), gruppeformand/regionsrådsmedlem
Ellen Knudsen, medlem af Stevns Kommunalbestyrelse og regionsrådsmedlem

Skriv en kommentar