(Last Updated On: 30. januar 2020)

Regionsrådsformand, Heino Knudsen og transportminister Benny Engelbrecht er kørt af sporet i forhold til Østbanen.

De vil spilde borgenes penge på at undersøge discountløsning med busser i stedet for det eksisterende skinnenet. Dette sker på baggrund af mange års manglende vedligehold af lokalbanen.

For kort tid siden stod Heino Knudsen side om side med de tre kommuner i Hårlev og talte varmt for skinner. Nu ligner det en politisk studehandel, og et snigløb uden sammenligning på tre østsjællandske kommuner fra hans og Regionens side. Samtidig forsøger transportministeren at spise en stor del af Østsjælland af med BRT-løsning med busser i egen tracé, og fremstille det som en gangbar model for Østbanen. Det er hovedrystende!

Hvad skete der med aftalen mellem staten og Region Sjælland om Østbanens videreførelse uden skift til Roskilde? Skal folk så stige om fra bus til tog i Køge, og skal Lokaltog så udelukkende køre tog på strækningen mellem Køge og Roskilde?

Udmeldingen om at inddrage el-busser i eget tracé som en mulighed i undersøgelsen kom uden varsel i pressen den 28. januar. Det er i diametral modsætning til de eksisterende planer for Østbanen og Regeringens grønne ambitioner. Det vil få flere til at vælge bilen eller fravælge at bo i området. Bus er bare en væsentlig mindre komfortabel transportform – især, hvis der skal køres 100 kilometer i timen eller mere for at overholde de lovede transporttider.

Om man kan regne sig frem til, at det er marginalt billigere at tage skinnenettet op og anlægge en væsentlig bredere asfaltvej og vedligeholde den, har jeg min alvorlige tvivl om. Uanset hvad, vil de langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser for området være uoverskuelige, hvis man mister togbanen.

Det er topmål af arrogance over for et område, der i forvejen er udfordret på infrastrukturen at kaste den slags eksperimenter på banen!

Kære Heino og Benny: Vær jeres ansvar voksent! Find penge til skinnerne, og sørg for at fremtidssikre tilskuddet til fornuftigt vedligehold. Når I har gjort jeres arbejde i regionen og regeringen, kan vi begynde at diskutere, om der skal skiftes til el-tog eller batteridrevne tog.

Kom ind i kampen og få Østbanen tilbage på sporet!

Line Krogh Lay
Radikale Venstre
Kommunalbestyrelsesmedlem Stevns Kommune
2. suppleant til Folketinget i Storkreds Sjælland

Skriv en kommentar