(Last Updated On: 8. november 2019)

Det er afgørende for mig, at Østbanen består i fremtiden. Desværre har en journalist skrevet, at jeg ville nedlægge Østbanen. Det har jeg aldrig udtalt. Efter min opfattelse er den bedste løsning, at vi finder en holdbar og fremtidssikret måde at drive Østbanen på – og gerne også en grønnere transport til glæde for borgerne.

Baggrunden for mit læserbrev i Stevnsbladet og Dagbladet er, at vi i regionen ikke kan finansiere hverken nye skinner eller grøn omstilling af vores budget til offentlige trafik. Og intet tyder på, at staten vil træde til og hjælpe os.

I det lys er der brug for nytænkning. Mit indlæg var et forsøg på at finde en løsning, der gavner miljø og klima samtidig med, at borgernes behov tilgodeses. De kommentarer og indsigelser jeg har modtaget, fortæller mig, at den foreslåede løsning med en lukket el-busbane ikke vil imødekomme borgernes ønsker og behov. Og da jeg på ingen måde ønsker at forringe den service, vi tilbyder borgerne i Stevns, Faxe og Køge kommuner, er mit ideforslag ikke vejen frem for fremtidens Østbane. Det efterlader os imidlertid stadig med en alvorlig udfordring.

Jeg værdsætter virkelig det engagement, som er om Østbanens fremtid. En bane jeg også selv bor langs. Derfor håber jeg også, at vi sammen kan løse udfordringerne, så vi ikke bare lader stå til, men finder løsninger, der er bæredygtige for både borgere, miljø og klima. For Østbanen skal bestå, det er der ingen tvivl om i mit sind – og har aldrig været.

Bodil Sø (V)
Regionsrådsmedlem og medlem af Udvalget for Regional Udvikling

Skriv en kommentar