(Last Updated On: 8. februar 2021)

Jeg har i den seneste tid fået mange henvendelser vedrørende min holdning til Østbanen.
Det kan der svares ganske klart på, for jeg mener det samme, som jeg altid har gjort: Østbanen er vores livsnerve her i Faxe og på Stevns.
Statsministeren har med sin ministerrokade taget hul på en særdeles vigtig dagsorden: Forholdet mellem land og by. Som ny bolig- og indenrigsminister skal Kaare Dybvad nu beskæftige sig med decentralisering og udvikling – han kalder endda sig selv for minister for nærhed. Både statsministeren og den nyudnævnte minister fremhæver, at der skal være balance mellem land og by, og det er jeg meget enig i.
Forholdet mellem land og by er nemlig i min optik nøglen til at sikre sammenhængskraften – ganske enkelt at vores land hænger sammen. Mit valgslogan var ”Livet leves lokalt”, og jeg mener, at det er helt selvfølgeligt, at det skal være attraktivt og fedt at leve såvel i byerne som i landdistrikterne.
Uddannelse, sundhed og god transport er nogle af de ting, som skal være tilgængelige i hele landet, hvis det skal være attraktivt også at bo og arbejde uden for byerne. For mig er Østbanen løsningen på mange af de problematikker, som vi i Faxe og på Stevns står overfor. Den sikrer, at vi kommer til og fra skole, til og fra arbejdet, til og fra sygehuset, til og fra besøg hos familie og til og fra en aften i Køge eller København.
Den er vores livsnerve og vores forbindelsesled til at blive koblet op på resten af Sjælland. Ikke mindst set i lyset af forlængelsen til Roskilde, som startede i december, samt muligheden for at skifte til Lille Syd.
Østbanen er, som jeg ofte har udtalt, mit smertensbarn, og det var en stor glæde for mig, da regionsrådet sidste sommer vedtog, at der skal lægges nye skinner på banen. Den beslutning bakkede jeg op om dengang. Det gør jeg naturligvis fortsat.

Med venlig hilsen
Tanja Larsson (S)
Medlem af Folketinget
Valgt i Faxe-kredsen

Skriv en kommentar