(Last Updated On: 14. december 2018)

Men det er ikke slut med blå blink på Stevns

Stevns: Borgmestrene for de otte ejerkommuner bag Østsjællands Beredskab blev torsdag i sidste uge enige om, at Østsjællands Beredskab med stor sandsynlighed skal opløses.

Det vil ske senest 1. januar 2021, men den formelle beslutning afventer de enkelte kommuners beslutning om, hvordan de ønsker beredskabet organiseret fremover, og om processen for opløsningen.

Har fået et “brandxit”

Storbritannien har sit Brexit, kommunerne i Østsjællands Beredskab har fået sit “brandxit”, og det er proportionelt lige så kompliceret som det engelske exit fra EU, at få etableret en ny beredskabskonstruktion, så borgere i f.eks. Stevns Kommune stadig har et beredskab.

Splittet i tre fraktioner

Køge Kommune har allerede truffet beslutning om at melde sig ud af Østsjællands Beredskab. Høje-Taastrup, Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner drøfter i øjeblikket et samarbejde på tværs af de fire kommuner.

Borgmestrene fra Roskilde, Stevns og Solrød kommuner har tilkendegivet, at de forventer at indstille til deres byråd, at de fortsat ønsker et samarbejde i en eller anden konstellation.

Roskilde, Solrød og Stevns?

Ifølge Beredskabsinfo vil Roskildes borgmester Joy Mogensen invitere Solrød og Stevns til drøftelser om at videreføre samarbejdet i en ny organisering med udgangspunkt i de respektive beredskaber.

– Det er den bedste måde at få skabt ro om de mange gode medarbejderes arbejdssituation, og at få værnet om den viden, Østsjællands Beredskab har skabt, siger Joy Mogensen.

Dyrere for Stevns

Dette bekræftes af Stevns’ borgmester Anette Mortensen.

– Det giver ingen mening at fortsætte med tre kommuner i beredskabet, og alt andet lige vil det blive dyrere for Stevns, det er jeg ikke i tvivl om, siger borgmesteren og tilføjer:

– Nu skal der laves en ny procesplan, og de ekstra udgifter bliver vi nødt til at finde, lyder det fra Anette Mortensen.

Køge er stadig i spil

Stevns borgmester er samtidig klar over, at tre kommuner ikke alene kan oprette et beredskab, og forhandlingerne om »bodelingen« vil medføre en »masse jura«.

– Der vigtigt for mig at understrege overfor stevnsborgerne, at de fortsat kan sove trygt om natten uden at frygte for, om brandbilen kan nå frem i tilfælde af en ulykke. I den næste periode skal vi afklare, hvordan et evt. beredskabssamarbejde med andre kommuner kan se ud, og her er det nærliggende at tale med Solrød og Roskilde samt evt. Køge, slår Anette Mortensen fast.

Skæld ud på Facebook

Ikke så snart nyheden var ude, blev Facebook rødglødende af vrede kommentarer fra brandfolk, som ikke officielt var blevet informeret om den mulige nedlæggelsen af deres arbejdsplads.

Indsatsleder Klaus Stevns Madsen kunne med beklagelse oplyse, at han og kollegerne kun havde set den, for dem, triste nyhed på bl.a. Stevns Kommunes hjemmeside.

Uvis fremtid for personalet

Personalet på brandstationerne er blevet brikker i et uoverskueligt politisk spil, hvor Østsjællands Beredskab i løbet af de næste to uger skal forhandle kontrakter med Falck.

– Vi skal gennemføre samtaler med medarbejderne, som naturligvis ønsker en klarhed for fremtiden, siger beredskabsdirektør Lars G. Robétjé, som ikke forventer arbejdsnedlæggelser.

Alt materiel, udstyr og biler som findes på de enkelte brandstationer bliver overtaget af kommunerne, oplyser han.

sky

Østsjællands Beredskab

  • Østsjællands Beredskab blev etableret i 2015 af  kommunerne Greve, Høje-Taastrup, Roskilde, Køge, Solrød, Vallensbæk, Ishøj og Stevns.
  • Formål med samarbejdet var at drive et effektivt  og rentabelt beredskab.
  • Ejerkommunerne har mulighed for at udtræde af  fællesskabet med to års varsel. Hvis kommunerne i stedet er enige om at ophæve samarbejdet er der ikke fastsat nogen frist for det.
  • Stevns Kommune har sit eget beredskabsområde i  samarbejdet med to faste brandstationer.

(Kilde: Stevns Kommune)

 

Skriv en kommentar