(Last Updated On: 24. oktober 2017)

Fremtiden for rytterskolen i Lille Heddinge er uvis. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Lille Heddinge: Rytterskolen i Lille Heddinge er ejet af Stevns kommune og har siden 1977 været stillet til rådighed for Østsjællands Museum – dels til opmaganisering af museumseffekter i overetagen og dels til brug for museumsarrangementer i underetagen. Mest kendt er formentlig sidste del af brugsformålet, og adskillige børn, forældre og bedsteforældre har været på skolebænken sammen til første skoledag hos Frøken Findus.

Nu har Østsjællands Museum valgt at opsige lejeaftalen, og det blev taget til efterretning på seneste kommunalbestyrelsesmøde – omend det ikke var alle politikere, der bifaldt museets beslutning.

Ærgerligt

På mødet kunne formanden for Natur-, Fritid- og Kulturudvalget, Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger), oplyse, at Slots- og Kulturstyrelsens blandt andet har kommenteret på, at Østsjællands Museum har for mange adresser at råde over set i forhold til deres ressourcer.

– Østsjællands Museum afhænder et stykke kulturhistorie, det er ærgerligt og beklageligt, at de kan det, sagde Steen Nielsen (A).

Også han henviste til Slots- og Kulturstyrelsens seneste tilsynsrapport, hvor der er bemærkning om, at der er for meget natur og for lidt kultur i museets virke.

Line Krogh Lay (B) var enig med Steen Nielsen, og beskrev Rytterskolen som en perle, »som vi burde gøre meget mere ud af«.

– Vi lukker ét af de fine kulturhistoriske steder, som vi har på Stevns. Jeg ærgrer mig gul og grøn – og lidt blå, og jeg håber, at vi finder en anden løsning, sagde Bjarne Nielsen (V).

Kan fortsætte på anden måde

Bjarne Østergård Rasmussen understregede, at det ikke er tale om en afhændelse, men at det nu er kommunen, som har ansvaret for Rytterskolen.

– Pensionistlærerforeninger driver rytterskoler i andre kommuner. Den er ikke død, sagde NFK-formanden.

– Vi finder en løsning, sagde borgmester, Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns), hvorefter politikerne gik videre til at behandle næste punkt på dagsordenen.

Merudgift på 34.000

I henhold til lejekontrakten har Stevns kommune haft ansvaret for den indvendige og den udvendige vedligeholdelse, herunder den tekniske vedligeholdelse, mens Østsjællands Museum har haft ansvaret for indvendig rengøring og vedligeholdelse af udenomsarealer.

Når lejeforholdet med udgangen af 2017 ophører, vil det ved en meget beskeden anvendelse af bygningen medføre en ikke-budgetteret årlig merudgift fra 2018 på i alt 34.000 kr. for Stevns kommune. Beløbet udgøres af en årlig omkostning for vedligeholdelse af udenomsarealer på 24.000 kr. samt en årlig anslået udgift til indvendig renholdelse på 10.000 kr. Denne udgift vil dog afhænge af, hvad Rytterskolen i Lille Heddinge fremover skal anvendes til.

Østsjællands Museum har også opsagt driften af Stevns Naturcenter, og vil når opsigelserne træder i kraft bestå af enhederne: Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Geomuseum Faxe, Stevns Museum og Haslev Museum.
rmh

Lidt fakta om rytterskolen i Lille Heddinge:

 

  • Lille Heddinge Rytterskole er fra 1722.
  • Bygningen er fredet og vurderes at være den bedst bevarede af de 241 rytterskoler som Frederik IV fik bygget i 1720´erne for at børn på landet også kunne blive undervist.
  • Skolen var i brug frem til 1892 og fremstår smukt bevaret med gammelt skoleinventar.

 

Kilde: Østsjællands Museum

 

Skriv en kommentar