(Last Updated On: 3. maj 2019)

Mogens Haugaard (N) efterlyste takt og tone i det politiske arbejde

Der var debat om hån, spot og latterliggørelse på kommunalbestyrelsesmødet. (Foto: Klaus Slavensky)

Politik: Tidligere borgmester Mogens Haugaard (N) havde bedt om at få en meget atypisk sag på kommunalbestyrelsens dagsorden den 30. april, som omhandlede det etiske kodeks, som samme politiske forum havde vedtaget i september 2018.

„Nedgjort og overfuset”

Årsagen skyldtes, at Mogens Haugaard “ønskede et opgør med den dårlige kultur, der fortsat har fået lov at pågå og udvikle sig i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.”

Han henviste til, at han følte sig nedgjort og overfuset af medlemmer i bl.a. økonomiudvalget og på kommunalbestyrelsesmøder.

– Jeg har sendt en skrivelse med konkrete episoder til borgmesteren, sagde Mogens Haugaard.

Debat om kodeks

Borgmester Anette Mortensen svarede, at det vedtagne kodeks netop skulle ændre på den mistillid, som eksisterende under Haugaards borgmesterperiode.

– Jeg kan ikke genkende det du skriver. Min opfattelse er, at arbejdsklimaet på rådhuset er godt i dag. Jeg kan ikke ændre på hvad du føler, men tage det til efterretning, og anbefale at vi hver især kigger indad i forhånd til at overholde kodekset.

I kodekset står der bl.a., at “Vi er lyttende og taler ordentligt til, med og om hinanden med respekt for hinandens politiske ståsted”, og ” Vi er fordomsfrie, nysgerrige og udfordrer gerne hinanden i de sager, hvor vi skal træffe beslutninger”.

Fandt det pinligt

Mogens Haugaard fandt, at han var blevet angrebet i “højlydt og aggressivt tonefald”.

Helen Sørensen (S) fandt Haugaards klagemål som gammel historie.

– Jeg synes, at det er pinligt at tage dette op. Rejs dog problemet i det udvalg, hvor I sidder som voksne mennesker, og få redet trådene ud. Vi, som er nye medlemmer, skal ikke sovses ind i hvad der er sket tidligere. Du udstiller os alle sammen, lød det fra Helen Sørensen.

Sejer Folke (Ø) var enige med Helen Sørensen, og opfordrede til at udrydde gammel nag.

– Vi skal tale til hinanden, ikke om hinanden, lød hans råd.

Dialog blev til angreb

Den konservative Mikkel Lundemann, og socialdemokraterne Anne Munch og Steen S. Hansen erklærede sig på samme linje.

Kun Janne H. Jensen og Varly Jensen fra DF bakkede Haugaards kritik op.

– Føler du borgmester, at der overhovedet foregår et samarbejde med oppositionen? spurgte sidstnævnte.

– Ja, det synes jeg faktisk, men det er ikke sikkert at man kan få sin vilje igennem i alle sager, svarede Anette Mortensen.

Debatten endte med at Mogens Haugaard udtrykte glæde over at have fået denne diskussion, hvortil borgmesteren sagde:

– Den offentlige mus-samarbejde erklæres for slut, og jeg håber ikke at den opfattes negativ i offentligheden.

sky

 

Skriv en kommentar