(Last Updated On: 5. marts 2020)

Karsten Skov blev genvalgt som formand for Venstre Stevns. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Omkring 55, heraf 42 stemmeberettigede, deltog ved Venstre Stevns’ generalforsamling, der blev afholdt onsdag aften i sidste uge i Harmoniens restaurantlokale i Rødvig.

I sin formandsberetning hæftede Karsten Skov sig ved, at Venstre på Stevns har et fantastisk godt udgangspunkt til næste kommunalvalg i 2021.

Han berørte også to af de emner, der i øjeblikket fylder meget i kommunen: Udligningen og statsvejen.

Ønsker ikke skattestigning

– Udligningsreformen kender vi for at være ærlige endnu ikke i sin endelige udformning. Vi har en skatteprocent tæt på landsgennemsnittet og udgifterne til kommunal velfærd er i kroner og ører blandt de laveste i landet. Skal vi sætte skatten op til over landsgennemsnittet, skære voldsomt i velfærdsudgifterne eller være nødt til begge dele. Køge vinder pr. indbygger det samme, som vi mister, cirka 300 kroner pr. indbygger, så det svarer i skatteændring til at forskellen i dag udvides fra 0,1 procent til 0,5 procent, sagde formanden, der også mistænkte Køge for ’at være godt hjulpet af social- og indenrigsminister Astrid Krag i hovedstadsudligningen’.

At Faxe vinder på udligningsreformen, karakteriserede han til gengæld som værende ’mere fair’.

Karsten Skov forventede dog, at der er noget vej endnu, før resultatet kendes, og anførte, at ’en skatteforhøjelse ikke lige er noget, der har groet i min baghave’, som han formulerede det.

– Vi skal have et fair velfærdsniveau, men derudover er ægte frihed jo, at pengene så vidt muligt bedst ligger i folks egne lommer, sagde han.

Skakmat og vilde vest

Hvad angår statsvejen, understregede Karsten Skov vigtigheden i, at der hersker enighed blandt de berørte kommuner.

– Folketinget gider ikke høre på to uenige kommuner, så den ene kommune har reelt vetoret til at blokere. Vi skal have vejen via Folketinget, så vi er sat skakmat, om man kan lide det eller ej. Realiteterne er, at enten får vi en vej over Klippinge og via Hårlev til tilkørslen syd for Køge eller pengene går til et andet projekt et andet sted i landet. Pengene blive ikke lagt i kassen til en løsning senere igennem Køge, hvis nogle synes, at løsningen er tåbelig. Det går blot Stevns’ næse forbi, at vi kan gøre noget ved vores infrastruktur, sagde formanden, der dog ikke lagde skjul på, at han finder det tåbeligt, at vejen ikke løser trængselsproblemerne igennem Strøby Egede og Køge.

– Jeg har det rigtigt dårligt med, at det største bosætningsområde i kommunen på den måde er ladt i stikken, men vi får ikke en nordlig løsning uden Køge vil. Vi skal derfor fremover gå hårdt til Køge, hvis de forsøger at lægge os yderligere trafikale forhindringer i vejen. En gang imellem kan jeg godt tænke, at det minder lidt om det vilde vesten, hvor den store ranchejer dæmmer vandløbet op for at presse de små bønder i området væk, ved at tørlægge deres marker.

To tidligere Venstreborgmestre, Lars Asserhøj og Poul Arne Nielsen, deltog på generalforsamlingen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Ingen guld i Stevns’ gader

Også borgmester Anette Mortensen kom i sit indlæg ind på såvel udligning som statsvej og endvidere Østbanen.

– Vi har forsøgt at blive klogere på beregningerne bag udligningsreformen. Vi har spurgt igen og igen og igen, men regeringen holder kortene tæt til kroppen. Vi har dog fået en lille flig her og der, men har stadig ikke alle informationer, sagde borgmesteren og nævnte i den sammenhæng, at hun løbende er i dialog med sine partifæller på Christiansborg.

– Jeg har talt med Sophie Løhde, og hun er opmærksom på vores udfordringer og har flere gange brugt Stevns som eksempel. Hun har endda foreslået regeringen at tage en tur til Stevns for et se, at her ikke flyder guld i gaderne.

Borgmesteren forklarede videre, at det dårlige resultat for Stevns blandt andet skyldes et lavt antal lejeboliger, der procentuelt vægter højere i beregningerne en privat udlejning, hvilket der findes mere af i Stevns Kommune.

Et andet forhold, der vægter højt, er selskabsskatter, et område hvor Stevns ikke har de store indtægter sammenlignet med nabokommunerne Køge og Faxe.

Infrastrukturen optager borgmesteren på flere måder, både ift. statsvej og hvad angår Østbanen og BRT-busser. Hvad angår sidstnævnte kunne Anette Mortensen oplyse, at Stevns Kommune netop har sendt et brev til transportministeriet omhandlende bekymringer om busser som erstatning for tog.

En stor del af pladserne i Restaurant Harmonien var besat ved Venstre Stevns’ generalforsamling. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Medlemstal og bestyrelse

Antallet er medlemmer er næsten uændret set i forhold til sidste år, hvor der var lige omkring 200 medlemmer. Ifølge årsregnskabet er tallet nu 193.

Sidste år blev kontingentet hævet fra 330 til 365 kroner om året. Kontingentsatsen forbliver i år uændret på de 365 kroner.

Formanden var på valg og Karsten Skov opnåede genvalg uden modkandidat. Desuden var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Carl Skou, Bo Drevs Henriksen, Rasmus Hoffmann-Hansen, Ruben Lykke Pedersen samt John Dalsgaard Jensen. Endelig ønskede Niels Bauer, der først er på valg i 2021, at udtræde i 2020.

To nye kandidater meldte sig til bestyrelsen: Jackie Hansen og Hanne Mejborn. De to nye kandidater blev begge valgt ind i bestyrelsen, og desuden var der genvalg til Carl Skou, Bo Drevs Henriksen, Rasmus Hoffmann-Hansen samt John Dalsgaard Jensen.

Ruben Lykke Pedersen blev valgt til førstesuppleant, andensuppleant blev Axel Mølgaard og Carsten Myler blev valgt ind som tredjesuppleant.
rmh

Skriv en kommentar