(Last Updated On: 10. maj 2017)

Stevns: Sidste efterår blev en ny plan og struktur for plejecentrene i Stevns Kommune vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Siden har der været kritik af flere punkter i planen, blandt andet omkring nedlæggelse af såkaldt somatiske plejehjemspladser i Store Heddinge og Rødvig. Bekymringen var, at borgere med behov for en plejebolig i de to byer kunne risikere at blive henvist til andre centre, hvor der er plads.

– Det er vigtigt, at planen får en bred forankring, og nu er det vigtig, at vi – med lidt forsinkelse – kommer i gang med at implementere planen, sagde John Dalsgaard Jensen (V) fra Social- og Sundhedsudvalg, da punktet blev behandlet på seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Fortsat pladser i alle 4 udviklingsbyer

På mødet blev SSU’s beslutning drøftet og taget til efterretning af kommunalpolitikerne.

Flere politikere – heriblandt Jan Jespersen fra Enhedslisten – hilste ændringerne velkommen:

– Selvom planen ikke er Enhedslistens kop te, så imødekommer det nogle af vores ønsker om somatiske pladser i alle fire udviklingsbyer, sagde Jan Jespersen.

Justeringerne af den oprindelige plan betyder, at der i en overgangsperiode frem mod bygningen af et nyt plejecenter efter 2025 fortsat vil være 12 plejeboliger i Store Heddinge og 12 plejeboliger i Rødvig samt at udvidelsen af Plejcenter Egehaven i Strøby Egede udskydes.

Stevns Kommune undersøger muligheden for flere plejecenterpladser i Store Heddinge i 2025, hvor der er forventning om, at behovet stiger igen.
rmh

Den oprindelige plejecenterplan – uden justeringer – indebærer disse forandringer:

  • Stevnshøj i Store Heddinge omdannes til nyt rehabiliteringscenter. Korttidsafsnittet flyttes til Stevnshøj fra Hårlev
  • Hotherhaven i Hårlev omdannes til demensplejecenter. Nichen bevares på Hotherhaven
  • Brohøj i Klippinge, nuværende demensplejecenter – mulighed for tilbud til handicappede
  • Egehaven i Strøby Egede udbygges med maksimalt antal pladser, som forventes at være 10 pladser
  • Hotherhaven udbygges med 20 pladser
  • Plushøj i Rødvig omdannes til ældreboliger med mulighed for etablering af fælleshus og eventuelt fælles aktiviteter sammen med nuværende ældreboliger

 

Skriv en kommentar