(Last Updated On: 31. august 2017)

På børneområdet findes begrebet “en bekymringsskrivelse”, når man er bekymret, men ikke kan bevise noget.

Jeg er ked af – både som borger i Valløby og som medlem af kommunalbestyrelsen – her at skulle “sende” en bekymringsskrivelse over den proces, vi i Stevns kommune har brugt/bruger i en ansøgning om en større udstykning i Valløby.

Jeg sendte derfor en mail den 24. august klokken 00.14 til formanden for Plan- og Teknikudvalget med kopi til kommunalbestyrelsen og direktionen, hvori jeg udtrykker stærk betænkelighed over den proces, der er i behandlingen af ansøgningen. Jeg har i skrivende stund kun modtaget en reaktion, som kom fra borgmesteren samme morgen, hvor jeg fik det indtryk, at han ikke var orienteret om sagen.

I håbet om svar på et tidspunkt stiller jeg derfor nedenstående spørgsmål:

Er det OK, at den samme medarbejder fra LE34’s Ålborg afdeling, som sender en ansøgning til Stevns kommunes planafdeling om overførelse af et areal fra landzone til byzone, hyres af samme planafdeling som konsulent til på et møde i Grønt Råd Stevns, at fortælle om, hvad en lokalplan er og hvad der er muligt, inden den oprindelige ansøgning fra medarbejderen er færdigbehandlet?

Er det OK, at Stevns kommune i mere end et år kører sagen ualmindelig lukket og dermed uden mulighed for offentligheden at få indblik i den?

Er det OK, at Stevns kommune udarbejder forslag til Kommuneplan 2017, blandt andet indeholdende ønsket fra LE34 om en udvidelse af Valløby med 30 procent og op til 100 boliger, uden en dialog med borgere om den overordnede udvikling af byen og uden nogen konsekvensanalyser af trafik, kloak, vand, børnepasning og om ejendomsmarkedet kan bære så stor en udvidelse i Valløby?

Er det OK, at Stevns kommune i samarbejde med grundejeren beslutter at starte lokalplanprocessen på området op midt i høringsperioden for forslaget til Kommuneplan 2017 – som er forudsætningen for en lokalplan – og flere måneder inden denne skal godkendes?

Jeg kan den 30. august konstatere, at der nu igangsættes en arkæologisk forundersøgelse på området. Min konklusion på det er, at grundejeren må være ualmindelig sikker på at få sin ansøgning godkendt, når vedkommende bestiller en undersøgelse flere måneder inden ansøgningen om udstykningen (eventuelt) er godkendt.

Jeg sidder lige nu og tænker på de gamle ord: Det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.

Jørgen Gregersen
Borger i Valløby og
Medlem af Stevns kommunalbestyrelse

Skriv en kommentar