(Last Updated On: 27. juli 2020)

Østdansk Landboforenings nye formand er fra Stevns

Landbrug: Det blev på mange måder en generalforsamling ud over det sædvanlige for Østdansk Landboforening.

Dels udsatte corona-krisen årsmødet, dels blev det afholdt uden den traditionelle flæskesteg og lagkage, og endelig var der formandsskifte.

Traktor på strøm

Bestyrelsesformand Jørgen Petersen, gennem 31 år, valgte at træde tilbage og overlade formandsskabet til Ole Elbæk, der stillede op uden modkandidat.

I Jørgen Petersens beretning fyldte klima-temaet, og ifølge den afgående formand er landbrug og transport udset til at levere rigtig meget for at reducere klimabelastningen med regeringens mål på 70 procent.

– Landbrug og Fødevarer har fremlagt en plan for at nå målet, men samtidigt gjort opmærksom på, at der ikke for nuværende er viden nok. Det er nødvendigt at der bliver afsat midler i finansloven til forskning og udvikling. Det fint at traktoren kører på strøm, men hvis batterierne vejer ti tons og den kun kan køre til middag, så går det ikke. Vi skal ikke tro at coronaen fjerner klimakampen. Den kører videre i alle kontorerne, lød det fra Jørgen Petersen.

Manden fra Klippinge

Ole Elbæk blev anbefalet af en samlet bestyrelsen, og blev mandag den 29. juni valgt til ny formand for Østdansk Landboforening.

Ole Elbæk blev uddannet landmand i 1985, og forpagtede familiegården Tomsgaard i Klippinge i 1986. I dag omfatter bedriften 375 hektar planteavl, hvoraf de 145 er forpagtet. Den ny formand har også 630 årssøer med salg af 20.000 smågrise og 2.000 slagtesvin. Der er syv fuldtidsansatte på bedriften, hvor de tre er elever.

Den nye formand er efteruddannet som merkonom i regnskab og leder i landbruget, ligesom han har taget dirigent-og bestyrelsesuddannelsen gennem Landbrug og Fødevarer.

Ole Elbæk har været medlem af bestyrelsen siden 2008, og har været næstformand siden 2012.

sky

 

Skriv en kommentar