(Last Updated On: 4. december 2017)

Magleby: Den økologiske landmand, Ole Nørby fra Nørby’s Grøntsager er netop blevet kåret som vinder af konkurrencen om Danmarks bedste økologiske efterafgrøder. Det skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

I økologisk planteavl er efterafgrøder et vilkår og et vigtigt redskab til kulstofopbygning i jorden og som »bank« for næringsstofferne henover vinteren. Efterafgrøder samler næringsstoffer og kulstof og øger dermed jordens frugtbarhed.

Økologiske landmænd rundt i landet har i dette efterår konkurreret om at blive årets efterafgrødefrontløber, og på økologi-kongressen i Kolding blev Ole Nørby onsdag formiddag kåret som vinder og fik dermed titlen »Årets efterafgrødefrontløber 2017«.

I motivationen for at vælge Ole Nørby har dommerne blandt andet lagt vægt på, at:

»Ole Nørby bruger efterafgrøder velovervejet og systematisk til hans jordtype, nedbør og sædskifte. Han har tænkt over artssammensætning i forhold til de deres funktioner, for eksempel med egen blanding som god kvælstofopsamler fra jorden og med arter med dyb rodudvikling og optagelseskapacitet efter rødkløver og forud for de krævende grøntsager. Er bevidst om at optimere et tæt kvælstofkredsløb i systemet og tænker også på blomstrende arter til insekterne. Han gør en indsats for at efterafgrøderne skal lykkes, for eksempel med radrensning, hvilket gav bonus med flot udvikling«, hed det blandt andet i dommernes motivation.

– Det er rigtig dejligt at få en anerkendelse for det arbejde, man går og laver, siger Ole Nørby, der blandt andet bruger cikorie og rødkløver som efterafgrøder.

Konkurrencen var et led i projektet »Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst«, et projekt som er gennemført af Økologisk Landsforening med støtte fra Landbrugsstyrelsen og EU’s landdistriktsprogram.

 

Skriv en kommentar