(Last Updated On: 9. januar 2021)

Bredbåndspuljen yder støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.

Tilskud fra puljen kan bidrage til at etablere hurtigt bredbånd til boliger, virksomheder og sommerhuse, hvor dækningen ikke overstiger 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload.

Byzoneadresser er ikke tilskudsberettigede.

Der er afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2020, heraf 3 mio. kr. til administration af ordningen. På grund af overførsel af tilbageførte eller ubrugte midler fra tidligere år er det i år muligt at give tilsagn om tilskud for knap 105,9 mio. kr.

Der er i 2020 givet tilsagn om fuldt tilskud til 99 projekter, som omfatter 5.007 adresser. Der er herudover givet tilsagn om delvist tilskud til et projekt, som omfatter 37 adresser. I alt får 100 projekter med samlet 5.044 adresser dermed tilskud.

Kilde: Energistyrelsen

(Foto: Colourbox)

Skriv en kommentar