(Last Updated On: 7. maj 2018)

Man kunne i Dagbladet den 24. april læse, at gederne, som er sat ud i Kirkeskreddet i Højerup, “skal afgræsse vegetationen under kirken, så alle bedre kan se det berømte fiskeler, som har gjort Stevns Klint til Unesco verdensarv.”

Fiskeleret er synligt mange steder på klinten, men ikke under kirken – det kan gederne ikke trylle frem.

Der står også, at gederne er yderst effektive til jobbet som kratryddere, og man kan se reduktionen af træer og buske år for år. Det har så medført, at korbærrene (en brombærlignende planteart) får bedre og bedre betingelser, for dem gider gederne ikke æde. De breder sig og tager over, så mangfoldigheden af urter og vækster er reduceret år for år, og Kirkeskreddet fremstår som et ugæstfrit rivende krat.

Der står også, at Stevns får besøg af en international arbejdslejr en gang om året, som gør en stor indsats for naturplejen langs klinten. De unge mennesker har beskåret hist og pist. Det ser tilfældigt ud, og grenaffaldet fra sidste års beskæring ligger stadig, nu et år efter, og flyder langs trampestien.

Det har stået mange gange i avisen, at vi skal passe på klinten. Klinten passer fint på sig selv. Det er tiltag i forbindelse med formidlingen af verdensarven, som skaber problemer på og langs klinten, for eksempel manglende information og skiltning om regler for fossiljagt og droneflyvningsforbud.

Det ville være godt, hvis alle de, som er ansat til at forvalte verdensarven, oftere kom på klinten og havde en løbende dialog med os, som færdes her dagligt, og som har et indgående kendskab til stedet.

Højerup Borgerforening
Mette Vangsgaard
Afskæringen 5, Højerup

 

Skriv en kommentar