(Last Updated On: 20. april 2021)

Kommuneplan 2021 er midt i høringsfasen. Samtidig har Stevns Kommune meldt sig til Miljøministeriets konkurrence: Danmarks vildeste kommune. Tænk, hvis vildskaben kunne leve videre i kommuneplanen efter konkurrencen?

Jeg bor midt i Store Heddinge. Alligevel vil jeg gerne bidrage til at få naturen helt ind i hjertet af den stevnske planlægning.

I de fire udviklingsbyer er der udlagt grønne kiler, som ikke må bebygges.

Tænk, hvis beboerne kunne plante krydderurter og frugttræer? Så kunne man hente timian til aftensmaden, kirsebær til desserten; få flere blomster og bier og færre græsørkner.

Tænk, hvis der var mange plantearter inde i byen? Så kunne man sammen med sine børn blive nysgerrig og klogere på naturen udenfor sin gadedør.

Gartnere og biologer kunne rådgive borgerne: hvilke planter på hvilke områder.

Kunne man samarbejde med produktionsskoler og lade gartnerelever afprøve ideer?

Man kunne invitere virksomhederne med i vildskaben.

Tænk, hvis naturvejlederen i fremtiden kunne guide skoleelever og turister gennem helt nye biotoper i erhvervsområderne?

Vi skulle tilbyde universitetsstuderende at følge udvikling og sammenhænge mellem plante- og dyreliv. Og hvordan disse indvirker på borgernes trivsel. Hjørring Kommune: fordobling af bier, firedobling af sommerfugle et år efter, at parker, grøftekanter, rundkørsler og græsplæner blev sat i spil.

Landbruget skal også med, hvis vores kommune skal være vildere. Opdyrkede arealer fylder mere end 70 procent af Stevns’ areal. Jeg er ikke landbrugskyndig, men processerne med at udtage lavbundsjorde, finde dyrkningsmetoder, der binder mere kulstof, skabe korridorer til planter og dyr bliver vigtige, når naturen skal styrkes.

Vi kan skabe nye vidensmiljøer i Stevns Kommune til gavn for borgere, erhverv, miljø og natur, for lokale og for turister.

Hvis mange tager del i ’den vilde konkurrence’, kan kommuneplanens vision om større biodiversitet og mere natur få et ordentligt løft med os alle som med-skabere. Den gevinst er vigtigere end at vinde konkurrencen.

Christian Hoffmann Nielsen
Murer og spidskandidat for Enhedslisten Stevns

Skriv en kommentar