(Last Updated On: 31. oktober 2014)

OCMP_113918-Varpelev-2014-10-21

Ved genåbningen af stationen i Varpelev i 1989 leverede Østbanen et læskur i form af en ”boble” i glasfiber, men det var borgerne ikke tilfredse med. Derfor tog Borgerforeningen initiativet til genopførelse af det gamle venteskur med saddeltag. Det kaldes ”Hanehuset” på grund af de to haner på husets gavle. Den 27. maj 2000 blev det nye venteskur indviet. Borgerforeningen og Østbanen delte udgifterne. Ved moderniseringen af Varpelev station bliver det unikke venteskur naturligvis bevaret! (Foto: Ole Plum, Regionstog).

VARPELEV: Siden den 22. september har der været renoveringsarbejde på perronen på Varpelev station. Udover at perronen bliver hævet til 55 centimeter, kommer der desuden nye perronforkanter, ny belægning, nye lysmaster, flytning af venteskuret samt ny rampe, der giver en bedre adgang til perronen.
For at holde perronen åben under arbejdet, udføres perronarbejderne af to etaper. Den første halvdel har været arbejdet med perronen mod Hårlev, som nu er afsluttet. Arbejdet med anden etape med perrondelen mod Rødvig blev påbegyndt den 22. oktober. I den forbindelse er ”Hanehuset” blevet midlertidigt placeret ved den vestlige del af perronen, så der nu kan arbejdes på den østlige del.
Mens ombygningen står på, etableres en midlertidig adgangsvej til perronen, så Regionstogs kunder uhindret kan komme til og fra toget i anlægsperioden.
”Hanehuset”, informationsskærm og billetautomat kommer tilbage til den østlige del af perronen, når der er lavet ny forkant og kommet fliser på perronen. Arbejdet forventes afsluttet omkring 20. november.

 Historien om Varpelev station
Varpelev trinbræt blev åbnet 19. juni 1881. Den gang var der billetsalg fra Vogterhus 14, og i 1902 kom der læskur med saddeltag. Det blev senere udvidet med cykelskur. Da ledvogtningen ophørte i 1954, anlagdes der en ny perron for togene mod Rødvig øst for overskæringen for Bækkemosevej.
Ved køreplanskiftet 23. september 1983 blev trinbrættet – under stor protest fra lokalbefolkningen – nedlagt, og de følgende år fulgte en kamp for genåbning af trinbrættet. Daværende Vallø kommune gik også ind i bestræbelserne for en genåbning.
Kampen var ikke forgæves, og 29. maj 1989 fik Østbanens tog atter mulighed for at standse ved Varpelev. Varpelev Borgerforening markerer hvert år stationens fødselsdag.

 

 

Skriv en kommentar