(Last Updated On: 25. april 2015)

Omfartsvejen syd for Strøby Egede er ikke droppet, men borgmesteren lægger ikke skjul på, at han har svært ved at se, at der kan findes penge til den på anlægsbudgettet

Bestyrelsen3

Der var genvalg til Georg Vad-Nielsen (nummer 2 fra venstre), Mogens Jappe (nummer 4 fra venstre) og Arne Hansen (ikke med på billedet). (Foto: Rikke Michael Hansen)

Læs også artiklen “Foretrækker en nordlig linjeføring”.

STRØBY EGEDE: Et debatemne, der fyldte en del ved den årlige generalforsamling i Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, var omfartsvejen. Borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) og formand for Plan- og Teknikudvalget Flemming Petersen (V) var begge inviteret med for at svare på spørgsmål fra de godt 45 fremmødte.
Formanden, Georg Vad-Nielsen, havde i sin beretning følgende at sige om forløbet, som han fandt særpræget:
”Det har stødt bestyrelsen meget, at vi i foråret 2014, både på generalforsamlinger og ved et flere timer langt møde med borgmester Mogens Haugaard, stadig havde omfartsvejen i spil, hvorefter vi i bladet ”Ådalens venner” kan læse, at de og Danmarks Naturfredningsforening samtidig havde været på rådhuset og fået oplyst, at omfartsvejen var droppet”.
Da der på generalforsamlingen blev taget hul på punktet eventuelt, var det da også formanden, som lagde ud med spørgsmål herom til borgmesteren.
”I sommers blev jeg angrebet af en fra Danmarks Naturfredningsforening, som grinende oplyste mig, at omfartsvejen var droppet. Er den det?”, lød hans indledende spørgsmål.
”Der er ikke truffet beslutning om, at omfartsvejen skal droppes. Lige nu undersøger vi et forslag fra de Radikale om en form for bro over Ådalen. Men vi er der, hvor vi må sige, at det ikke er noget, vi bruger mange penge på. Det er et internt Stevns-problem, og økonomisk ser det svært ud – men den er ikke lagt ned endnu”, lød svaret fra borgmesteren.
På generalforsamlingen blev Georg Vad-Nielsen, formand, Mogens Jappe, næstformand og Arne Hansen, kasserer alle genvalgt for en toårig periode. Per Henriksen blev genvalgt som suppleant for et år, mens Tim Pedersen blev nyvalgt som suppleant, ligeledes for et år. Tim Pedersen afløser Steen Wibling, som ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Læs mere i næste uges Stevnsbladet, der udkommer onsdag den 29. april.
rmh

Skriv en kommentar