(Last Updated On: 6. maj 2015)
Bestyrelsen3

Der var genvalg til Georg Vad-Nielsen (nummer 2 fra venstre), Mogens Jappe (nummer 4 fra venstre) og Arne Hansen (ikke med på billedet). (Foto: Rikke Michael Hansen)

Omfartsvejen syd for Strøby Egede er ikke droppet, men borgmesteren lægger ikke skjul på, at han har svært ved at se, at der kan findes penge til den på anlægsbudgettet

Flemmig-Petersen2

Formanden for Plan- og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V), svarede på spørgsmål fra salen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

STRØBY EGEDE: Et debatemne, der fyldte en del ved den årlige generalforsamling i Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, var omfartsvejen. Borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) og formand for Plan- og Teknikudvalget Flemming Petersen (V) var begge inviteret med for at svare på spørgsmål fra de godt 45 fremmødte. Formanden, Georg Vad-Nielsen, havde i sin beretning følgende at sige om forløbet, som han fandt særpræget: ”Det har stødt bestyrelsen meget, at vi i foråret 2014, både på generalforsamlinger og ved et flere timer langt møde med borgmester Mogens Haugaard, stadig havde omfartsvejen i spil, hvorefter vi i bladet ”Ådalens venner” kan læse, at de og Danmarks Naturfredningsforening samtidig havde været på rådhuset og fået oplyst, at omfartsvejen var droppet”. Da der på generalforsamlingen blev taget hul på punktet eventuelt, var det da også formanden, som lagde ud med spørgsmål herom til borgmesteren. ”I sommers blev jeg angrebet af en fra DF, som grinende oplyste mig, at omfartsvejen var droppet. Er den det?”, lød hans indledende spørgsmål. ”Der er ikke truffet beslutning om, at omfartsvejen skal droppes. Lige nu undersøger vi et forslag fra de Radikale om en form for bro over Ådalen. Men vi er der, hvor vi må sige, at det ikke er noget, vi bruger mange penge på. Det er et internt Stevns-problem, og økonomisk ser det svært ud – men den er ikke lagt ned endnu”, lød svaret fra borgmesteren.

Alternative løsninger
Tim Pedersen spurgte, om kommunen havde undersøgt mulighederne for i stedet at bygge en tunnel under området. ”Jeg synes at have hørt, at med så kort en afstand, og når den skal så dybt ned, så ville det blive en meget stejl tunnel”, var borgmesteren kommentar til forslaget. Niels Løndal foreslog, at man i stedet flyttede vejen nogle hundrede meter i retning mod Strøby: ”I kan bare flytte den 2-300 meter mod Stevnsvejen, for der er ikke noget rigkær. Her blev der i tresserne og halvfjerdserne lagt et flere meter lag tykt savsmuld”, oplyste han. ”Selve området er stadig Natura 2000-område, selvom der ikke er rigkær lige præcis der. Det betyder, at det er underlagt EU’s habitatsregler, og vores eneste chance ville være at overbevise EU-myndighederne om, at Ådalen ikke lever op til kriterierne for et at være Natura 2000-område. Det kan godt blive op ad bakke. Men lad os tale sammen om, hvor det er henne”, lød svaret fra Flemming Petersen.

Bagklogskabens klare lys
Flere af de fremmødte kommenterede det forhold, at man ikke var gået i gang med at anlægge omfartsvejen, dengang tilladelserne forelå. ”Set i bagklogskabens klare lys skulle man have startet anlægsarbejdet dengang vi havde VVM-tilladelsen. Men det gjorde vi ikke, og det kan vi ikke ændre på nu”, sagde Plan- og Teknikudvalgsformanden, hvortil borgmesteren supplerede: ”Vi var dengang forsigtige med økonomien, for vi var en nystartet kommune og vidste jo ikke, hvordan det ville gå med sammenlægningen. Og så kunne vi jo ikke dengang vide, at miljølovgivningen skulle blive så skrap, som den er i dag”, sagde han. ”Det kan ikke passe, at ingenting kan lade sig gøre. 14.000 mennesker kører igennem Strøby Egede hver dag. I Næstved kan de få en firesporet motorvej, og de har et mindre trafiktryk, end vi har”, sagde Niles Løndal. På generalforsamlingen blev Georg Vad-Nielsen, formand, Mogens Jappe, næstformand og Arne Hansen, kasserer alle genvalgt for en toårig periode. Per Henriksen blev genvalgt som suppleant for et år, mens Tim Pedersen blev nyvalgt som suppleant, ligeledes for et år. Tim Pedersen afløser Steen Wibling, som ønskede at udtræde af bestyrelsen. rmh

Skriv en kommentar