(Last Updated On: 20. april 2021)

Kære Bjarne Hilmersson

Nu har jeg i en tid fulgt dine efterhånden mange indlæg i pressen omkring opvarmet mad til pensionister på Stevns.

På Stevns har vi længe haft en god madservice for de ældre, men kan det forbedres? Jo, vist kan det da det, men så må man se på de samlede omkostninger per borger, som ganske givet vil blive højere på grund af flere mandetimer til at klare opgaven.

Og mad, som vor mor lavede det, er selvfølgelig det bedste og mest lækre, det hersker der nok ingen tvivl om. Men det kan være svært at sikre alle pensionister det.

Der er indtil nu ingen, som har taget skade af den mad, de får på Stevns, og der bliver løbende gjort meget for at gøre det bedre, men skulle vi nu ændre det til din tankegang, er det så borgeren, der skal betale? Eller kommunen?

Jeg vil bare sige, at nogle borgere måske selv kan betale mere, men andre kan ikke, hvis de kun lige har en almindelig folkepension. Og jeg syntes ikke, at man skal pålægge borgerne flere omkostninger end de har i dag. Håber det giver mening.

Johnny Andersen
Formand for Bruger- og pårørenderådet Hotherhaven

Skriv en kommentar