(Last Updated On: 25. januar 2021)

Ældrerådet bakker op om kommunens planer om salg af Strøbyhjemmet, flytning af aktiviteterne på Strøbyhjemmet til dele af Acaciebo, som forsat skal huse autismeklassen Solstrålen.

Aktiviteterne på Strøbyhjemmet flyttes til Acaciebo, som forsat skal huse autismeklassen Solstrålen. (Arkivfoto)

Strøby Egede: Efter lidt betænkningstid melder Ældrerådet i Stevns Kommune nu ud, at man fortsat bakker op om beslutningen vedrørende salg af Strøbyhjemmet i Strøby og flytning af brugernes aktiviteter til Acaciebo i Strøby Egede. Det oplyser Ældrerådet i en pressemeddelelse.

Ældrerådet afgav allerede i september 2019 høringssvar vedrørende kommunens planer om salg af Strøbyhjemmet og brugernes overflytning til Acaciebo i Strøby Egede. Ældrerådet anbefalede dengang planerne, der dels rykkede brugene fra Strøbyhjemmet til Acaciebo, hvor de ville fik rådighed over hele huset på cirka 430 kvadratmeter, den tilhørende kælder på 50 kvadratmeter samt udendørsarealerne. Autismeklassen Solstrålen skulle til gengæld flyttes fra Acaciebo til en ejendom på Lodbjerggårdsvej tæt ved Strøbyskolen.

I november blev den beslutning dog omgjort, da det viste sig, at huset på Lodbjerggårdsvej var i væsentligt dårligere stand og dermed ville blive væsentlig dyrere at sætte i stand. Det blev istedet besluttet, at Solstrålen skulle blive i Acaciebo, men nu skulle dele huset med brugerne fra Strøbyhjemmet.

De to brugergrupper vil få hver sin indgang og adskillelse indendørs. Acaciebos 420 kvadratmeter lokaler samt 50 kvadratmeter kælder fordeles sådan, at ældreforeningerne får ca. 300 kvadratmeter samt hele kælderarealet – mod 230 kvadratmeter på Strøbyhjemmet, mens Solstrålen får de resterende ca. 120 kvadratmater. Ligeledes skal de to brugergrupper deles om udendørsarealerne.

Denne kommunale beslutning blev foretaget uden en forudgående fornyet høring af Ældrerådet, som måtte læse om beslutningen i avisen.

Det var ifølge Ældrerådet både i strid med høringsreglerne og med de løfter, som blev givet et år tidligere, og Ældrerådet valgte i november at trække sin anbefaling af rokaden tilbage.

Ældrerådet har holdt møde den 4. januar i år, hvor et fornyet høringssvar blev drøftet og godkendt. Svaret indeholder stadig opbakning til salg af Strøbyhjemmet, med følgende forventninger:

  • ’At de 300 kvadratmeter og 50 kvadratmeter kælder samt udendørsarealer i videst muligt omfang indrettes efter brugernes ønsker og gøres handicapvenligt’.
  • ’At brugerne af Strøbyhjemmet/Acaciebo og naboer løbende bliver orienteret og involveret i processen’.
  • ’At der ikke iværksættes flytning fra Strøbyhjemmet, før indretningen af Acaciebo er tilendebragt’.

Et medlem af Ældrerådet, Peder G. M. Olsen kan ikke anbefale, at brugerne af Strøbyhjemmet flyttes til Acaciebo, men anbefaler i stedet, at kommunen opfordres til, at der forsøges tilvejebragt lokaler i Strøby, for eksempel det tidligere kommunehus ved kirken i Strøby, som lige nu er sat til salg.
rmh

Skriv en kommentar