(Last Updated On: 3. oktober 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 40 besøgte vi Ungdomsskolen.

Kommunen er også Bjarne

“Go make yourself some friends or you’ll be lonely”. Sådan synger Lukas Graham i sit megahit “7 Years”, der handler om at finde sig selv gennem ungdomslivet, og der er siden Sokrates’ dage sagt meget om det at være ung, og hvilket liv de unge har og skal have.

Ungdomsskolen er en mulighed for at få gode venner og en ungdom, der ikke er ensom.

Siden 1930 har der været ungdomsskoler i Danmark. Fra 1972 kunne man opfylde undervisningspligten dér, og fra 1975 blev der etableret heltidsundervisning i ungdomsskoleregi.

Kaptajn fra Livgarden

På Stevns kom den første ungdomsskole for mere end 50 år siden, og den er her endnu.

Her kan unge fra 7. klasse til og med 18 år deltage i lærerige aktiviteter. Fra 7. klasse kan de også benytte de tre ungecaféer i Hårlev, Strøby Egede og Store Heddinge, som er et supplement til de øvrige fritidstilbud. Her kan de unge hygge sig, spille billard, bordtennis, høre musik, slappe af ved fjernsynet eller selv stå i køkkenet. Af boglige fag er der bl.a. mulighed for at tage afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk, hvilket eleverne i Ungdomsdagskolen profiterer af.

Alt dette og mere til styres af Bjarne Lykke Nielsen, der med sine 57 år overrasker med en ungdommelighed, der matcher hans elevers.

Men måske er det ikke så underligt, når man har et cv som Bjarne.

Kaptajn fra Livgarden. 14 år som lærer på Strøbyskolen og frivillig leder/træner i det lokale foreningsliv. Fra 1986 tilknyttet ungdomsskolen, hvor han som lærer og underviser stod for Idrætslederkursus, Vildmarkskurser og Styrketræning. I 1999 blev han leder af ungdomsskolen.

Fysikken holdes vedlige af udfordrende cykelture, og så ligger der også et ironman-bevis i skuffen.

Det lokale kraftcenter for unge

Jeg kunne bruge meget af den lederuddannelse jeg fik i militæret i folkeskolen, siger Bjarne, når han aftvinges at tale om sig selv.

Han vil hellere fortælle om ungdomsskolens utrolig mange tilbud, der alle bygger på teambuilding, og det er nok dette link til fortiden, som udgør symbiosen mellem “glade år som folkeskolelærer” og så hans tre mål med indlæringen på ungdomsskolen: teori, praktik og det sociale.

Der er 1.350 elever, og da flere går på flere forskellige hold, viser statistikken 3.000 elever, der bruger aktiviteter, som f.eks. computerspil og eSport, gokart, cross, knallertskole, fransk, skiture, vildmarks- og friluftsliv og mountainbike.

– Vi har også et ungdomsråd, som er et lokalt kraftcenter, der engagerer unge og sætter ungelivet på Stevns på dagsordenen. Samtidig fungerer rådet som en demokratisk skole, der oplærer unge, blandt andet i demokratiforståelse og politisk samtale.

Handler om en stærk, lokal identitet

Bjarne har en lang liste af aktiviteter for de unge, som allerede kan starte fra 5. klasse i PULS, som er Ungstevns’ bidrag til “åben skole”, et obligatorisk ensartet forløb for elever fra 5.til 9. årgang.

Her kan de bl.a. lære at køre mountainbike og sejle kano og kajak, senere spinning, førstehjælp og livredning. En stor del af PULS forløbene bygger på kommunens svømmeundervisningstilbud, som ungdomsskolen forestår i samarbejde med Store Heddinge Svømmeklub.

Bjarne kalder vandet et læringsrum, som understøtter skoleuddannelsen.

– Vores tilbud har en progression, som omfatter samarbejde, strategi og refleksion, siger han.

Ungdomsskolelederen nævner flere tiltag, end der kan stå i denne artikel. Men SSP-samarbejdet ligger ham på sinde. Det er en forkortelse af samarbejdet mellem skoler/klubber, socialforvaltning og politi. Formålet er at opbygge et lokalt netværk, der har en kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.

– Grundlæggende handler det om at etablere en pædagogik, der rækker ud over den lokale skole og ind i det omkringliggende lokalsamfund. Herved opnås en stedbunden og stærk identitet, som har en vigtig funktion i forhold til læring, demokrati og lokalt fodfæste, fastslår Bjarne.

– Mentalt er jeg altid på arbejde, indrømmer han. 24-7 og aktiviteter hver weekend.

Nytteløs viden og dog

Og hjemmefronten? En kone, der i perioder også har undervist på ungdomsskolen, og så tre børn, som han dyrker idræt sammen med.

Der er dog tid til at lave sine egne set-lister med rock og jazz. Van Morrison, Neil Young, Davie Bowie og Led Zeppelin ligger øverst.

– Jeg har en masse nytteløs viden, om f.eks. Deep Purple, smiler han forlegent.

Ok så! Derfor ved Bjarne sikkert også, at teksten “I’ve always got to be out /I’ve always got to have a choice” stammer fra det britiske hard rock-band Generation X´s hitsang »Youth Youth Youth«.

Det er i den grad Bjarnes og hans medarbejderes fortjeneste, at Stevns’ unge kan virkeliggøre disse lyriske mål.
sky

Fakta:

  • Ungdomsskolen har 12 fastansatte, ca. 30 timelønnede medarbejdere
  • Skolen findes på seks matrikler i Rødvig, Store Heddinge, Strøby Egede og Hårlev.
  • Den samlede økonomi for Ungdomsskolen i 2017 excl. “Ungstevns sfo” og “Stevns Daghøjskole” udgør i alt 13,587 mio. kr.

Tidligere artikler i serien:

Skriv en kommentar