(Last Updated On: 25. januar 2021)

Presset på regionens hospitaler er gennem de seneste uger steget

Region Sjælland: Flere patienter har siden december oplevet at få udskudt ellers planlagte operationer eller behandling på Region Sjællands sygehuse, hvilket skyldes det stigende antal indlagte med COVID-19. Planlagte operationer og behandlinger udskydes frem til udgangen af februar. Behandling af akut sygdom, skade og livstruende sygdomme er ikke berørt af situationen med COVID-19. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Sjælland.

– Vi havde på et tidspunkt 50 procent flere indlagte med COVID-19, end vi havde, da vi havde flest i foråret. Det kræver mange senge og meget personale, og vi er derfor nødt til at prioritere det mest akutte og livstruende. Det er en ærgerlig, men nødvendig konsekvens af det massive pres, som vores sundhedsvæsen er under i øjeblikket, udtaler Leif Panduro Jensen, som er koncerndirektør i Region Sjælland.

Region Sjælland havde, da pressemeddelelsen blev udsendt, 152 indlagte patienter med COVID-19, hvoraf 24 var indlagt på intensivafdelinger.

For at afhjælpe presset på sygehusene har regionen indgået aftaler med Region Syddanmark og epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund om hjælp med behandling af patienter.

Derudover har regionens 17 kommuner etableret 20 sengepladser, hvor kommunens personale plejer patienterne, mens lægerne på Region Sjællands E-hospital har behandlingsansvaret.

Corona-epidemien tvang i december regeringen og Danske Regioner til at udskyde patientrettighederne til hurtig udredning og behandling til den 1. marts 2021. De er dermed midlertidig sat ud af kraft.

Det gælder dog ikke på psykiatriområdet, hvor rettighederne trådte i kraft igen den 1. september.

Skriv en kommentar