(Last Updated On: 28. september 2021)

På seneste udvalgsmøde i Børn, Unge og Læring (BUL) har det desværre været nødvendigt at give tilladelse til at fravige den nationale målsætning for kompetencedækning i folkeskolen for skoleåret 2021/22.

Den nationale delmålsætning for nævnte skoleår lyder på, at 90 procent af undervisningen i vores folkeskoler skal varetages af uddannede lærere eller personer med tilsvarende faglig kompetence, mens den endelige målsætning er 95 procent kompetencedækning i 2025/26.

I Stevns kommune var dækningen i 2019/20 på 87,2 procent, hvilket både er under delmålsætningen og 1,2 procentpoint under landsgennemsnittet. På grund af coronarelaterede nedlukninger af tilbud og indsatser er der ingen forventning om, at kompetencedækningen er steget fra sidste års niveau.

Vores børn har brug for uddannede undervisere, og derfor er vi nødt til at kunne tiltrække lærere til de stevnske skoler – det kunne fx være ved at give mere frihed og selvbestemmelse tilbage til lærerne. Ikke flere meningsløse reformer, som fastlåser ufleksible vilkår for undervisning og læring til trods for en bredt varieret elevmasse. Lærerne skal have bedre vilkår for udføre deres arbejde; der skal være færre elever i klasserne, og kommunen skal understøtte en læringsstrategi, der kan rumme flere typer af læring, så hver enkelt elev gives de bedste forudsætninger. Til sidst skal beslutningskompetencen føres tilbage, hvor den hører til – hos lærerne.

Julie Hoff Sørensen
Valløby
Kommunalvalgskandidat for SF Stevns

Skriv en kommentar