(Last Updated On: 24. februar 2020)

Regeringens udligningsreform er urimelig overfor Stevns kommune.

Det forekommer mig ikke at være rimeligt, at Stevns kommune rammes så hårdt af regeringens udspil til en ny udligningsreform.

Stevns kommune er en fantastisk kommune med masser af potentiale og muligheder for at udvikle sig. Her skal jeg for god ordens skyld sige, at jeg ikke hører til dem, der mener at udvikling altid betyder at bare fordi man ser en grøn mark et eller andet sted, at så skal den absolut klistres til med nye bygninger eller andet.

Udvikling kan også være, at se mulighederne i det eksisterende eksempelvis at udvikle ældreomsorgen og børneområdet eller ved at give det lokale erhvervsliv bedre vækstbetingelser.

Men alt det vanskeliggøres naturligvis, hvis kommunen pludselig skal afleverer et stort beløb. Derfor skal min opfordring være, at regeringen besinder sig og arbejder hen imod en politisk aftale, som tager højde for at Stevns kommune trods alt ikke er en af Danmarks rigeste kommuner.

Det bedste ville naturligvis være, hvis Socialdemokraterne af sig selv indrømmede, at her er de gået for vidt. Men det kommer nok ikke til at ske, når man kender den socialdemokratiske stædighed.

Jeg håber, at der i en eventuel endelig aftale vil blive taget hensyn til nogle af de argumenter, som Stevns kommune har lagt frem.

Martin Henriksen., Fhv. MF
Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

Skriv en kommentar