(Last Updated On: 28. oktober 2016)

Nyt flertal betyder ændringer i alle fagudvalg. Mogens Haugaard Nielsen (V) fortsætter som borgmester resten af valgperioden

flertalsgruppenweb

Den nye flertalsgruppe foran rådhuset i Store Heddinge.

STEVNS: – Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budget 2017 valgte Dansk Folkeparti at forlade flertalsgruppen, som udover DF bestod af partierne Venstre og Det Konservative Folkeparti.

På et fælles pressemøde onsdag eftermiddag afholdt på rådhuset i Store Heddinge annoncerede partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten, løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen og Dansk Folkeparti, at de danner nyt flertal i kommunalbestyrelsen.
Den nye flertalsgruppe lægger op til et bredt samarbejde, hvor nøgleordene er dialog og involvering.
– Det lyder banalt, men det er netop dialogen og den manglende involvering af medlemmerne i kommunalbestyrelsen, der har været problemet i den forløbne periode, sagde det nye flertal på pressemødet.
Den nye flertalsgruppe, der tæller 11 ud af 19 mandater, vil i opstartsfasen holde fokus på de ting, som partierne er helt eller delvist enige om.
– De ting som vi er uenige om, vil vi diskutere i den nye flertalsgruppe i perioden fra januar til slutningen af juni 2017. De ting, som vi fortsat er uenige om, kan vi så gå til valg på ved næste kommunalvalg den 21. november 2017. Vi går nu i arbejdstøjet og gør det, vi er valgt til – nemlig at lave beslutninger til gavn og glæde for borgerne i Stevns kommune, var slutordene i den fælles udtalelse fra partierne.

Bredt samarbejde
For at fremme et bredt samarbejde vil Steen S. Hansen (A) og Varly Jensen (O) invitere borgmesteren til et møde.
– Er han interesseret i et samarbejde, eller vil han modarbejde det nye flertal?, spurgte Steen S. Hansen på pressemødet.
Den kommunale styrelseslov forhindrer, at man kan afsætte en borgmester undervejs i valgperioden, hvorfor Mogens Haugaard Nielsen fortsætter på borgmesterposten.

Venstre er åbne
– Venstre Stevns byder den nye valggruppe velkommen til arbejdet. Vi er kede af, at DF har afbrudt samarbejdet med den borgerlige fløj, men håber, at vi igen får mulighed for et tæt samarbejde, fremgår det af en pressemeddelelse fremsendt af Venstre Stevns i anledning af den nye politiske situation i Stevns Kommune
Borgmesteren noterer sig, at den nye flertalsgruppe lægger op til et bredt samarbejde, hvilket han hilser velkommen.
– Jeg vil gerne fortsætte den gode linje, med brede kompromisser over midten, som vi hele tiden har gjort, siger Mogens Haugaard Nielsen.

Ændringer i alle udvalg
Det nye flertal kræver omkonstituering af kommunalbestyrelsens fagudvalg. Det sker på næste møde i kommunalbestyrelsen den 24. november.
Herefter vil alle stående fagudvalg få nyt flertal og nye formand og næstformand.
I Børneudvalget, Natur-, Fritids- og Kulturudvalget og Plan- og Teknikudvalget får flertallet tre pladser, mens Venstres medlemmer og løsgænger Thor Grønbæk får to.
Efter et ønske fra Venstres gruppe bliver Social- og Sundhedsudvalget udvidet fra fem til syv pladser. Her vil det nye flertal fire af pladserne, mens Venstre og Thor Grønbæk får tre.
I Plan- og Teknikudvalget bliver ny formand Steen S. Hansen og næstformand Line K. Lay (B).

Omkonstitueringen skal bekræftes på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde torsdag 1. december, inden den kan træde i kraft.

rmh

 

Skriv en kommentar