(Last Updated On: 29. januar 2019)

Enhedslisten: Ja tak
Nyt Stevns: Nej tak
Dansk Folkeparti: Nej!

Stevns: Et flertal i kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på klima og FN’s Verdensmål.

Derfor nedsættes først et politisk udvalg, og dernæst en særlig arbejdsgruppe af borgere og politikere, som skal udvikle rammer for bl.a. bæredygtigt byggeri på Stevns.

Hvad mener oppositionen?

I sidste uge præsenterede Line Krogh Lay (R) det kommunale klimaudspil på flertalsgruppens vegne, som består af Venstre, Konservative, Radikale og Socialdemokratiet.

Stevnsbladet har derfor spurgt de tre oppositionspartier om hvordan de modtager klimaprojektet.

Enhedslisten positiv

Enhedslisten er meget positive overfor ideen, og vil støtte nedsættelsen af udvalget, og vil meget gerne indgå i udvalgets arbejde.

– Vi støtter selvfølgelig, at der bliver skabt nye boligområder, med fokus på bæredygtighed og fællesskab, og at vi også erhvervsmæssigt på Stevns forsøger at komme i front med udvikling af moderne byggemetoder, bl.a. med fokus på genanvendelse af byggematerialer, lyder det fra Sejer Folke (Ø), der også ser, at initiativet kan skabe udvikling og kompetencer hos de mange håndværkere på Stevns, som han gerne ser går forrest, når det handler om moderne og bæredygtige metoder i byggeriet.

Det sociale aspekt

Sejer Folke mener dog ikke, at udspillet kan kaldes for et projekt om de 17 verdensmål.

– Disse mål handler ikke kun om klima, energi og genbrug, så vi må både i kommissoriet og i udvalget, arbejde med de andre mål. Hvis jeg skal komme med et enkelt eksempel, så betyder det, at et boligområde, som bygger på de 17 verdensmål, også skal indeholde boliger, som er til at betale for folk med små indkomster, f.eks. almennyttige boliger. Stevns skal være et godt sted at være, også selvom man ikke har en velspækket tegnebog, en høj løn, og er født på solsiden, siger han og fortsætter:

– Jeg så meget gerne at kommunen selv kom til at stå for bæredygtige lejeboliger. Helt konkret er det meget vigtigt for Enhedslisten, at folk med en jævn almindelig indkomst også skal have muligheder for at bo i sådan et område, slutter Sejer Folke.

Nyt Stevns er kritisk

Nyt Stevns støtter også op om FN’s 17 verdensmål, og mener, at det er en sympatisk tanke, at Stevns Kommune udvikler en tværgående verdensmålspolitik om klimaprojekt, men der holder enigheden også op.

– Vi mener at, det er skudt helt over mål, at V, K, A og R finder det nødvendigt med et nyt udvalg og ydermere har afsat 1,2 mio. kr. til formålet, mens de samtidigt har ladet stå til med kommunens økonomi, og lige nu har oparbejdet et katastrofalt kassetræk på 30 mio. kr., lyder det fra Mogens Haugaard (N), som fortsætter:

– Efter de nævnte partiers budgetforlig, står Stevns Kommune allerede i årets første måned med udsigt til et kassetræk for 2019 på 30 mio.kr, svarende til at der bruges 82.000 kr. mere om dagen end der er råd til. 99 pct. af kommunens indtægter går til driften. Der er ingen penge til anlæg. Situationen er dybt alvorlig.

– I vores øjne ligner Line Krogh Lay’s projekt mere et personligt promoveringsprojekt, i øvrigt finansieret af penge, taget fra “kassen”. Vi har svært ved at få øje på, hvad stevnsboerne vinder på det. Når det kommer til klima og bæredygtige byggerier er mange kommuner langt længere fremme. Fx Middelfart Kommune, der for få måneder siden blev udnævnt som den kommune med landets mest bæredygtige byggeri, nemlig kommunens nye rådhus. I øvrigt har vi jo allerede et interessant klimavenligt byggeri i Nicolinelund i Strøby Egede, og i vores nabokommune Faxe ligger det nye spændende bæredygtige byggeri Permatopia. Begge byggerier lå ligefor som inspiration til udvikling af et spændende bæredygtigt projekt i den allerede eksisterende Agerhøjudstykning, som netop har været drøftet politisk. Men her hørte vi intet om verdensmål og bæredygtighed fra V, K, A og R – og så hopper kæden jo lidt af.

Andet er vigtigere

Mogens Haugaard påpeger, at klima og bæredygtige byggerier kun er en mindre del af de 17 verdensmål, som også rummer en stor social og sundhedsmæssig dimension, og det finder han, at Line Krogh Lay ikke har haft det mindste fokus på.

– Klima og bæredygtige byggerier er jo kun en mindre del af de 17 verdensmål, som også rummer en stor social og sundhedsmæssig dimension. Nemlig afskaffelse af fattigdom, reduktion af ulighed og bedre uddannelse og sundhed til alle. Verdensmål som vi mangler at høre om i flertallets storstilede verdensmålsprojekt. Line Krogh Lay udtaler, at ”Stevns skal blive den kommune, der omtales når debatten handler om opfyldelse af FN’s Verdensmål.” Det klinger noget hult, når hun netop lige har stemt for flertallets betydelige reduktion af tilskuddet til Cafe Stevnen og for et katastrofebudget med et underskud på 30 mio. kr., der kan komme til at betyde, at vores børn, unge og ældre skal udsættes for store besparelser inden længe. Verdensmålene handler jo netop ikke om at bruge løs af penge, man ikke har.

– Så konklusionen i Nyt Stevns er: Vi støtter op om FN’s 17 verdensmål, men med den alvorlige økonomiske situation, som flertallet har skabt på Stevns, burde Line Krogh Lay, V, K og A rette al deres opmærksomhed på kommunens økonomi og vende hver en krone. Så kan det være, der en dag bliver råd til storstilede klimaprojekter. For Nyt Stevns er kommunes kerneområder den vigtigste prioritet lige nu, siger Mogens Haugaard.

DF frygter gældsætning

Dansk Folkeparti vender også tommelfingeren ned.

– Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen har iværksat et såkaldt “storstilet klimaprojekt” som skal være en del af FN`s verdensmål, og skal være en del af alt udvalgsarbejde i Stevns Kommune i fremtiden. De har nedsat et Paragraf 17 stk. 4 udvalg, som er et underudvalg, som evt. kan fungere som rådgivende eller forberedende udvalg. Dette vil også øge administrationens arbejdsopgaver, mener Varly Jensen (O).

Han fremhæver, at flertalsgruppen har afsat 1,2 mio. kr. over de næste fire år til at komme med løsningsforslag til bl.a. Plan, Miljø og Teknikudvalget, hvor flertalsgruppen i forvejen har flertal.

– Dansk Folkeparti er ikke på forhånd blevet orienteret af flertalsgruppen, af Økonomiudvalget eller andre om at bruge 1,2 mio. lånte kroner til ovenstående formål, siger han og fortsætter:

– Ifølge den seneste budgetprognose skønnes det, at flertalsgruppen har øget gældsætningen med 40 mio. kr., alene i 2019. Dansk Folkeparti kan naturligvis ikke godkende flertalsgruppens målløse og udemokratiske måde at forgælde Stevns Kommune på, slutter Varly Jensen.

sky

 

Skriv en kommentar