(Last Updated On: 19. september 2022)

Stevns: Onsdag i sidste uge indgik flertalsgruppen, der udgøres af partierne S, V og R, forlig om næste års budget. I løbet af forhandlingerne valgte de øvrige partier af forskellige årsager at trække sig.

Løsgænger Martin Henriksen forlod forhandlingerne, inden de gik i gang, idet han ikke ønskede at være en del af ’borgmesterens politiske skuespil’, som han formulerede det:

“Der er lagt op til et forløb om kommunens budget, hvor det i sidste ende er blokken bestående af Socialdemokratiet og Venstre (SV-blokken), der bestemmer. Det er ikke et åbent og gennemsigtigt forløb, som borgmesteren ellers havde lagt op til. Andre er reduceret til brikker i et politisk skuespil”, lød det bl.a. i en pressemeddelelse fra Martin Henriksen.

SF, som forlod forhandlingerne mandag i sidste uge, begrundede deres exit med følgende:

“Stevns Kommunes økonomi er presset, ingen tvivl om det. Men det er muligt at lave et budget, hvor serviceniveauet ikke forringes i så betragtelig grad, som der lægges op til i årets budgetforhandlinger. Det må SF sande efter at have hørt og afvist flertallets oplæg til servicenedskæringer. Det bliver ikke i vores navn”, lød udmeldingen bl.a. i en pressemeddelelse fra SF.

Enhedslisten, der også forlod budgetforhandlingerne mandag i sidste uge, valgte at trække sig af følgende årsag:

“Da vi gik ind i de lokale budgetforhandlinger, var vi fuldt bevidste om at der ville komme nedskæringer, som ville gøre ondt i forhold til vores ønsker for kommunens udvikling. Det afgørende for os var at nedskæringerne ikke må ramme børn, gamle og socialt udsatte, og personalegrupperne som arbejder med de områder. Men med det beløb som flertalsgruppen vælger at spare, vil der blive skåret dybt i den sociale velfærd. På en måde som vi hverken kan eller vil være en del af”, skrev Enhedslisten bl.a. i en pressemeddelelse.

Og tirsdag i sidste uge forlod de to sidste oppositionspartier: Konservative og Nyt Stevns i fællesskab forhandlingerne:

“Vi mener ikke, at flertalsgruppen er ambitiøse nok i forhold til at få økonomien på ret køl – derfor kommer vi selv med et forslag, som er i bedre økonomisk balance. Vi er uenige om, hvornår et budget er i balance. For vores to partier er det væsentligt, at vi hurtigst muligt får rettet op, så vi kan komme igang med at udvikle kommunen – fremfor at stå i stampe de næste fire år”, kunne man læse i en fælles pressemeddelelse fra Konservative og Nyt Stevns, hvor de ydermere gør opmærksom på, at de to partier – udover at få økonomien på rette spor igen – er enige om, at de så vidt muligt skal friholde de bløde kernevelfærdsområder: børn, sundhed og ældre for hårde besparelser.
rmh

Skriv en kommentar