(Last Updated On: 1. marts 2017)

Stevns: Socialdemokratiet, Radikale, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er gået i aktion. Partierne har sendt en henvendelse til Folketingets trafikordførere.

Vejdirektoratet har nemlig igangsat en forundersøgelse af en statsvej fra motorvejsnettet til Stevns uden om Køge.

Dette arbejde slutter medio 2018. Men Stevns-partierne mener, at der allerede nu bør forhåndsreserveres penge til den kommende statsvej.

Vejen har været et ønske siden 1970’erne, og politikerne higer efter en løsning på trængselsproblemerne omkring Strandvejen i Køge, hvor der dagligt passerer 20.000 trafikdøgnsbiler.

 

 

 

 

Brevet er sendt den 22. februar 2017, og der står:

 

Til transportordførerne

Rasmus Prehn,  Socialdemokratiet
Zenia Stampe, Radikale
Kristian Pihl Lorentzen, Venstre
Kim Christiansen, Dansk Folkeparti og
Henning Hyllested, Enhedslisten

Vi skriver til jer i egenskab af transportordførere for de partier, som i dag er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen på Stevns.
Vi har i dag erfaret, at Silkeborgmotorvejen blev 1,4 milliarder billigere end budgetteret, hvilket kan læses i en artikel fra Mediehuset – Midtjyllands Avis. Det viser Vejdirektoratets opgørelse på baggrund af et budget på 5,5 milliarder kroner holdt op imod den endelige pris, for arbejdets udførelse, som endte på knap 4,1 milliarder kroner.
Vejdirektoratet sender nu pengene retur til statskassen.
Vi hilser med tilfredshed, at Vejdirektoratet nu har iværksat en forundersøgelse om en statsvej til Stevns.
Statsvejen skal løse de massive trafikproblemer der dagligt opstår ved indkørslen til Køge fra Stevns, hvor op til 20.000 trafikdøgnsbiler dagligt skal passere på Strandvejen ved Hotel Comwell i Køge for at komme til motorvejsnettet.
Statsvejen fra motorvejsnettet til Stevns har været et ønske siden 70.erne, og nu er det indledende arbejde iværksat.
Vi er en pendlerkommune, og en stor del af vores borgere skal gennem Køge for at komme til og fra deres arbejdspladser.
Der skal findes en løsning om en vejføring, således at dette trængselsproblem omkring Køge løses, og det arbejde er nu overladt til Vejdirektoratet.
Vi skal anmode om, at der allerede nu forhåndsreserveres penge til den kommende statsvej til Stevns, således at pengene allerede findes, når Vejdirektoratet har færdiggjort sit arbejde.
Stevns den 22. februar 2017.

Med venlig hilsen

Steen S. Hansen, Socialdemokratiet
Jørgen Gregersen, Radikale
Bjarne Nielsen, Venstre
Varly Jensen, Dansk Folkeparti
Jan Jespersen, Enhedslisten

Skriv en kommentar