(Last Updated On: 27. april 2021)

Socialdemokratiet opstiller mindst 12 kandidater til kommunevalget og tror på, at der kommer et magtskifte. Borgmesterkandidat Henning Urban Dam vil tage udgangspunkt i sit eget valgforbund, men lægger op til et bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Hvis velfærden er sikret, udelukker han ikke, at skatten kan sænkes.

Af Henrik Fisker

Henning Urban Dam (S) står i spidsen for en socialdemokratisk liste på 12 kandidater. (Foto: Henrik Fisker)

Stevns: Der var bred opbakning blandt deltagerne i lørdagens socialdemokratiske generalforsamling til partiets borgmesterkandidat Henning Urban Dam og det hold, som har sagt ja til at stille op for partiet til efterårets kommunevalg. Optimismen og troen på, at det denne gang vil lykkes at erobre borgmesterkontoret, var til stede i en række indlæg, men det blev samtidig understreget flere gange, at det kræver en stor indsats at mobilisere så mange vælgere, at det kan give flertal i den nye kommunalbestyrelse.

Generalforsamlingen blev holdt virtuelt med en del tekniske udfordringer – navnlig i starten – mens opstillingsmødet, der skulle være holdt i direkte forlængelse af generalforsamlingen, blev ved mødets begyndelse udsat til tirsdag 25. maj, hvor det med henvisning til regeringens genåbningsplan skulle være muligt at afholde mødet fysisk.

Det blev dog allerede lørdag klart, at 12 kandidater har sagt ja til at stille op for Socialdemokratiet. Blandt dem er fem af de seks nuværende kommunalpolitikere, idet Steen Nielsen allerede for over et år siden har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille. De syv øvrige navne er Mogens Hansen, Ib Petersen, Charlotte Hansen, Tina Plenge, Morten Kasper, Line Hessellund og Tim Christensen. To af de nye kandidater fik på generalforsamlingen dispensation fra partireglerne om mindst et års medlemskab. Det drejer sig om Tina Plenge og Charlotte Hansen, der begge er nyindmeldte i Socialdemokratiet.

Læs hele artiklen i ugens udgave af Stevnsbladet.

Skriv en kommentar