(Last Updated On: 21. marts 2020)

At have kendt Stig Sørensen er en gave for livet. Han var ”gamle” Stevns Kommune en fremragende kommunaldirektør.

Jeg føler mig ganske sikker på, at jeg kan udtale mig på alle tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmers – og jeg tror også alle kommunale medarbejderes – vegne, når jeg giver udtryk for, at vi satte umådelig stor pris på Stig Sørensen. Han var indbegrebet af et ordentligt menneske. Han har engang fortalt, at han bar ordentlighed i sit hjerte som en arv fra sit barndomshjem. Den arv forvaltede han med en sjælden omhu.

Som chef holdt han en lille distance til sine omgivelser. Hans stille udstråling bevirkede, at man ikke kom for tæt på. Alligevel følte alle, folkevalgte såvel som medarbejdere, sig trygge i hans nærhed. Han har engang beskrevet, hvordan han opfattede sin stilling således: ”Jeg ser det som min vigtigste opgave som kommunaldirektør at sikre, at min borgmester aldrig kommer galt afsted.”

I sig selv en umulig opgave og også et urimeligt krav til sig selv, men jeg er sikker på, at han mente det og tog det ganske alvorligt. Han gjorde sit bedste, og det var ganske meget. Han vogtede nidkært over kommunens økonomi og styrkede økonomiadministrationen. Den strukturelle balance hamrede han ind i hovederne på kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Sine medarbejdere omfattede han med krav og kærlighed.

Ved sjældne lejligheder åbnede han op for noget af det, der rørte sig i hans inderste, hans stærke tro. Derved gjorde han det klart, at arbejdet ikke var alt. Noget var større, det forpligtede ham og krævede også hans opmærksomhed. Da er det godt at tænke på, at han trods sin alt for tidlige død nåede at få nogle år med tid til fordybelse i kirke og tro.

Vi er mange i og omkring Stevns Kommune, der vil ære og værne om Stig Sørensens minde.

Lars P. Asserhøj
Forhenværende borgmester

Skriv en kommentar