(Last Updated On: 11. maj 2021)

Du kan nu betale din indefrosne grundskyld

Stevns: Siden 2018 er stigninger i de kommunale ejendomsskatter på over 200 kroner om året automatisk blevet indefrosset og står nu som gæld til kommunen.

Det betyder, at du som boligejer i årene 2018 til 2020 ikke har skullet betale en eventuel stigning i grundskylden år for år, men først når du sælger din bolig.

Indefrysningen er rente- og gebyrfri, og du kan på din årsopgørelse for kommunale ejendomsskatter for hvert år både se, hvor stort beløbet er for det pågældende år og samlet set.

Fra 1. maj i år er ordningen blevet ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du som boligejer fra 2. halvår 2021 selv kan vælge ordningen til eller fra, og at det nu er blevet muligt at betale gælden for dem, der gerne vil have den ud af verden.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil, og du skal ikke gøre noget.

Hvis du vælger at framelde dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Du fravælger ordningen ved hjælp af en selvbetjeningsløsning på borger.dk, hvor du kan søge på ordet ’indefrysning’. Vær opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden.

Vær også opmærksom på, at det alene er din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere (f.eks. din ægtefælle) selv skal framelde sig ordningen, hvis han eller hun ønsker det.

Ifølge Finans Danmark var der ved udgangen af 2020 i alt indefrosset grundskyld med et beløb på i underkanten af 3,5 mia. kr.. Beløbet var fordelt på en lille million boligejere i hele landet, og den gennemsnitlige gæld var derfor på 3.600 kr. pr. bolig. Et beløb, der vokser år for år.

Gældens størrelse afhænger af ejendommens beliggenhed og af niveauet for den kommunale grundskyld. Nogle steder er gælden på 0 kr. Andre steder er den i gennemsnit på over 10.000 kr. pr. ejendom.

Frem til udgangen af 2023 er gælden rentefri. Derefter forrentes den med en endnu ukendt rentesats. Forrentningen fra 2024 omfatter til den tid ikke kun nye beløb, men også beløb indefrosset for årene 2018 – 2023. Renten beregnes altså af den fulde gæld.
rmh

Skriv en kommentar