(Last Updated On: 27. august 2021)

Stevns: Samme dag, som der er kommunalvalg, altså tirsdag den 16. november, skal der også vælges Ældreråd i Stevns Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Alle borgere, der er fyldt 60 år eller mere og har fast bopæl i Stevns Kommune på valgdagen, har desuden mulighed for at blive valgt ind som medlem af Ældrerådet.

Hans C. Bech er formand for Ældrerådet, som afholder to orienteringsmøder forud for Ældrerådvalget den. 16. november. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

I den forbindelse afholder det afgående Ældreråd to orienterings- og debatmøder. Det første bliver afholdt i det nye aktivitetshus Acaciebo på Acacievej 54 i Strøby Egede den 30. august, det andet hos Ældresagen i Egestræde 14, kld., Store Heddinge den 7. september. Begge møder er fra kl. 19.00 til 20.30, hvor man kan høre mere, hvad arbejdet i Ældrerådet består af, og hvordan man stiller op.

For at stille op kræver det, at man udfylder en såkaldt kandidatanmeldelsesblanket og afleverer den på rådhuset senest tirsdag den 14. september.

Skulle man på selve valgdagen fra kl. 7.00 til cirka 21.00 have tid og lyst til at være med som valgtilforordnet på et af kommunens fire valgsteder, så kan den nuværende formand for Ældrerådet, Hans C. Bech kontaktes på møderne eller via tlf. 40442097 eller på mail hanbech@mail.dk.

Ved ældrerådsvalget i 2017 var stemmeprocenten i Stevns Kommune 69,7. Det var den største i Region Sjælland og blandt de højeste på landsplan. Der er i alt cirka 7.600 vælgere i Stevns Kommune. Husk, at der kan også brevstemmes.

Skriv en kommentar