(Last Updated On: 15. december 2020)

Klima: Her er kortet over Strøby Egede, som Kystdirektoratet anbefaler, som vejledende løsningsforslag, der betyder at Stevns Kommune, ifølge kyst- og klimamedarbejder Bent Hummelmose, indenfor 20 år går i gang med fælles kystbeskyttelsesprojekter.

Dette kort med røde felter er fra Kystdirektoratets kort med røde felter, som viser oversvømmelsesrisiko i 2120.

De tre fokusområder

Oversigtskortet viser de tre fokusområder, som der skal handles på, og det er beskyttelse af det centrale Strøby Egede samt Tryggevælde å-område med højvandsbeskyttelse/højvandsmure.

Desuden skal den erosionstruede kyststrækning langs Kystvejen med et fælles klitlandskab beskyttes, hvilket vil kræve en del sandfodring, ligesom i Rødvig.

Og endelig skal den oversvømmelsestruede del af Garderhøjen beskyttes med et dige.

Kystdirektoratet skriver følgende på deres hjemmeside om handlepligt og finansiering:

»Der er ingen handlepligt for hverken borgere eller kommuner som følge af Kystplanlægger. Der er tale om vejledende forslag, som kommuner eller borgere kan lade sig inspirere af og eventuelt vælge at arbejde videre med.«

Med eller uden kommunen

Bent Hummelmose forklarer, at udgangspunktet i kystbeskyttelsesloven er, at det er den, som opnår beskyttelse eller anden fordel af kystbeskyttelsen, skal betale for den. Vælger man i et borgerinitiativ at gå videre med et beskyttelsestiltag, skal man henvende sig til kommunen.

– Udgifter til udførelse og vedligeholdelse af projektet afholdes af grundejerne, som også selv kan aftale fordeling af udgifterne, den såkaldte bidragsfordeling, oplyser han og fortsætter:

– Gennemføres beskyttelsen som et kommunalt fællesprojekt drevet af kommunen, kan kommunalbestyrelsen pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en betalingspligt. Bidragsfordelingen fastsættes af kommunalbestyrelsen. Kompetencen hertil fremgår af kystbeskyttelsesloven, slutter Bent Hummelmose.

Som det fremgår af artiklen »Stevns skal sikres mod stormflod« er Rødvig også omfattet af Kystdirektoratets rapport.
sky

Skriv en kommentar