(Last Updated On: 19. maj 2020)

På sidste kommunalbestyrelsesmøde foregik en større meningsudveksling om anlæggelsen af den kommende parkeringsplads ved Boesdal Kalkbrud og det kommende besøgscenter.

En række af naboerne havde lavet et meget gennemarbejdet forslag til p-plads, hvor den var forsænket, så besøgende ikke ville blive mødt af en kæmpe p-plads, men tværtimod af udsigten til kalkbruddet, Østersøen og Møn. Et forslag som bl.a. blev støttet af Enhedslisten.

Nu er det så flere gange blevet fremført af Flemming Petersen, senest i Stevnsbladet den 13. maj, at naboernes forslag er, at p-pladsen skal lægges nede i det fredede område.

Dette er ikke rigtigt.

Naboernes forslag går ud på at lave p-pladsen lige udenfor det fredede område.

Det fremgår iøvrigt meget klart af det bilag, som var en del af sagen på kommunalbestyrelsesmødet.

Jeg vil opfordre Flemming Petersen til at berigtige den forkerte oplysning.

Med venlig hilsen
Sejer Folke
Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Skriv en kommentar