(Last Updated On: 1. juni 2021)

Parkeringspladsen ved Holtug Kridtbrud er vokset med fire en halv meter i bredden. (Foto: Birgitte J.K.T. Nielsen)

Holtug Kridtbrud: Der har i længere tid været kritik af adgangsforholdene ved Holtug Kridtbrud. Dels er Holtug Linievej, der leder ned til parkeringspladsen, ganske smal, så det kan være svært for to biler at passere hinanden, dels har det været svært at vende bilen på selve parkeringspladsen, hvis der er fyldt op.

Det sidste er der nu ændret på. Stevns Kommune har gennemført en beskæring af beplantningen rundt om parkeringspladsen efter aftale med Naturstyrelsen, der forvalter det statsejede område.

– Der er taget tre meter til den ene side og halvanden meter på den anden. Det har ikke givet ret mange flere parkeringspladser, men meget bedre oversigtsforhold, og der er gode tilbagemeldinger fra naboerne. Naturstyrelsen har efterfølgende udlagt granitskærver på dele af arealet for at undgå, at pladsen bliver kørt op, når det har regnet i længere perioder, oplyser centerchef Birgitte J.K.T. Nielsen fra Stevns Kommunes teknik- og miljøforvaltning.

Holtug Kridtbrud er som én af »perlerne« langs den stevnske kystlinje blevet et populært besøgsmål for så mange besøgende, at Danmarks Naturfredningsforening ved sin nylige affaldsindsamling på stedet opfordrede deltagerne til at parkere på Mandehoved og gå ad Trampestien frem til kridtbruddet for ikke at fylde parkeringspladsen med biler.
hfi

Skriv en kommentar