(Last Updated On: 18. december 2014)

Kl.14.10 onsdag den 17.december markerer Regionstog moderniseringen af Varpelev station på den nye station

Den-nye-perron-på-Varpelev-station-2014-12-09

VARPELEV: Siden 22. september er perron med tilhørende kundefaciliteter på Varpelev station blevet renoveret. Perronen er istandsat med nye perronforkanter og højde på 55 cm, ny belægning og ny belysning.
Stationens karakteristiske venteskur, “Hanehuset”, er også i standsat, og det har fået en ny placering.
Flytningen er sket for at give plads til bedre adgang til perronen via en ny rampe.
Stationen, der oprindelig blev åbnet i 1881,blev under stor protest fra lokalbefolkningen nedlagt ved køreplanskiftet i september 1983, og de følgende år fulgte en kamp for en genåbning.
Kampen var ikke forgæves, og siden 29. maj 1989 har Østbanens tog standset ved Varpelev station. Varpelev Borgerforening markerer hvert år stationens fødselsdag.
Borgerforeningen har også stået for genopførelse af det gamle venteskur med saddeltag, “Hanehuset”, som blev indviet i maj 2000.
“Med istandsætte/sen af Varpelev station håber vi, at vores kunder vil føle det mere attraktivt at benytte Regionstog. Rejsen skal være en positiv oplevelse lige fra ankomsten til stationen, og til rejsemålet er nået. Netop derfor arbejder vi løbende med at forbedre vores stationsmiljøer,” udtaler infrastrukturchef Niels Møller fra Regionstog.
Den nye Varpelev station fejres netop ved indledningen af juleugen, og derfor vil Regionstog også møde kunderne med lidt mundgodt i nogle af togene onsdag eftermiddag.

 

Varpelev-station-2014-12-09

Skriv en kommentar