(Last Updated On: 28. september 2021)

I et interview i Stevnsbladet den 13. juli 2020 i forbindelse med formandsskiftet i Stevns Brands Fond fortæller den afgående formand og den tiltrædende formand, at bestyrelsesarbejdet i Fonden er ulønnet, men dette er jo ikke korrekt.

Regnskabet for 2020 viser lønudgifter for i alt 123.858 kr.

Hvis vi kigger tilbage i tiden har formanden gennem årene hævet en pæn løn for sit arbejde, som bestyrelsesformand, og den nye formand vil fremadrettet også få et pænt tilskud til sin privatøkonomi fra Stevns Brands Fond.

Ved at fortælle en hel anden historie end den sande, vil den tidligere og nuværende formænd åbenbart gerne fremstå, som nogle hædersmænd, der uselvisk udfører et godgørende arbejde uden at modtage løn herfor. Men hvorfor fortælle denne historie?

Det bør vel oplyses på hjemmesiden www.stevnsbrandsfond.dk, at af det beløb, der er til rådighed til uddeling, vil der blive modregnet ca. 125.000 kr. om året til lønninger i Stevns Brands Fond.

Erik Larsen
Drosselvej 82
Karise

Skriv en kommentar