(Last Updated On: 9. juni 2020)

Hvordan vil det være at komme til Boesdal i fremtiden?

Lokalplanen for Boesdal skal sikre områdets naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser samt offentlighedens adgang til området, mens lokalplantillæg 10 til lokalplan 200 omhandler fremtidig parkering til Boesdal Kalkbrud og besøgscenter.

Med en udvidelse af græsområdet mod Korsnæbsvej, der i dag rummer Stevns Motorklubs hus, har Stevns Kommune lavet et gennemtænkt og absolut acceptabelt og repræsentativt forslag til en organisk udseende og sikker parkeringsplads, hvor der kan holde 100 biler.

Der er ønske om, fra Stevns Kommunes side, at udvikle Boesdal Kalkbrud med mange kulturelle og rekreative aktiviteter.

Beregning på parkeringsbehovet er vanskelig, men gjort ud fra sammenlignelige besøgscentre i Danmark og vore lokale attraktioner – men kombinationen i Boesdal kender vi ikke udfaldet af. Hvor mange mon kommer og hvor ofte er der sammenfald af en stor besøgsdag i Besøgscenteret og aktivitet i Kalkbruddet/på vandet?

Kravet til parkering er faldet på 180 pladser.

Jeg vil gerne sætte fokus på de 80 pladser, der er projekteret, i lokalplantillægget.

Disse pladser skal ligge på området mod syd for det projekterede P-areal med de 100 pladser, ude på plateauet, der i dag er landbrugsjord. Det betyder, at kommunalbestyrelsen har sag JA TAK til, at parkerede biler må stå i det åbne land, hvormed der i min optik gås på kompromis med de naturmæssige og landskabelige interesser. Derfor ønsker vi som naboer til Boesdal at kæmpe for en løsning, der står mål med et besøgscenter i Verdensklasse, og at hele parkeringsområdet sikrer områdets naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser, når offentligheden kommer til området.

Vi ønsker Buffer P området med 80 P-pladser sænket 1,5 til 2 meter ned i det nævnte terræn, der ikke er fredet, men som er en del af det af kommunen udpegede område til parkering.

Opfordring: Skriv et høringssvar, hvis du ikke kan gå ind for biler parkeret på kanten af Boesdal Kalkbrud i den frie udsigt til hav og brud.

Ulla Fischer
Korsnæbsvej 48
Rødvig

Skriv en kommentar