(Last Updated On: 22. september 2020)

Godt 100 inviterede gæster deltog i markeringen af det netop indgåede partnerskab mellem Danmarks Naturfredningsforening og det nye ambitiøse bolig-naturområde, som udstykkes i Nicolinelund.

Lokalformand på Stevns Michael Løvendal Kruse og præsident Maria Reumert Gjerding, begge fra Danmarks Naturfredningsforening, Udstykkerparret Käte Magdalene Gjørup og Anker Nielsen, samt borgmester Anette Mortensen og udvalgsformand Flemming Petersen. (Privatfoto)

Strøby Egede: Den grønne løber var rullet ud i Nicolinelund fredag den 4. september, hvor et større følge fra Danmarks Naturfredningsforening med præsident Maria Reumert Gjerding i spidsen aflagde besøg.

Anledningen til festligheden var, at naturfredningsforeningen og det nye bolig-naturområde har indgået et unikt partnerskab, der skal sikre, at naturen sidder for bordenden i Nicolinelund i mange generationer frem. Som noget ganske særligt giver bolig-naturområdet naturen plads ved at skabe nye habitater for det vilde dyreliv. Her får insekter, fugle, padder og pattedyr, navnlig de trængte arter, nye levesteder i både fællesarealerne og i de private haver.

– Jeg er både imponeret og meget begejstret over jeres fantastiske arbejde. Det tankesæt, I lægger ned over jeres nye boligområde, er dybest set det, vi savner over en kam, sagde Maria Reumert Gjerding i sin tale.

’Marias Eg’

De fremmødte gæster overværede, at Maria Reumert Gjerding kastede jord omkring et nyplantet, fremtidigt evighedstræ, som ejerne af Nicolinelund, Käte Magdalene Gjørup og Anker Nielsen, havde besluttet at opkalde efter netop naturfredningsforeningens præsident.

’Marias Eg’ vil stå i Nicolinelund mange hundrede år frem, som et langsigtet symbol på partnerskabet.

Borgmester Anette Mortensen (V) var også blandt gæsterne, og hun anerkendte i sin tale Nicolinelunds visionære bolig-naturplaner og det samarbejde, som naturfredningsforeningen og Nicolinelund har indgået.

– Det er enestående, og som jeg har hørt det, så er det ikke sket før i Danmark. Jeg føler mig i hvert fald sikker på, at I har fat i den lange ende. Og det falder faktisk godt i tråd med de politiske planer, vi har for at udvikle Stevns til et sted, hvor det er godt at bo og leve.

Lærkevej og Vibevej

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, plantede fredag et Evighedstræ, en hjemmehørende stilkeg, i Nicolinelunds nye bolig-naturområde. (Privatfoto)

I sin tale til de mange gæster gjorde naturfredningsforeningens præsident opmærksom på, at nogle af de mest anvendte vejnavne i Danmark er Lærkevej og Vibevej:

– Det er smukke vejnavne, men det er også lidt ironisk, for ofte er vejnavnene det tætteste beboerne kommer på naturen. Det skyldes, at vores byer, boligkvarterer og landbruget har fortrængt både viber og lærker. Det gør I, Käte og Anker, op med. Nicolinelund er nytænkning og fremsyn.

I et større perspektiv understregede Maria Reumert Gjerding, at nærheden til naturen også er vigtig i det enkelte menneskes og i børnenes perspektiv.

– Børn, der har fået lov til at boltre sig i naturen, vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. Vores børn har brug for naturen, for den giver os så meget. Jeg synes, at billedet af glade børn med en nyfanget fisk, rundt om bålet med røde kinder eller i toppen af et træ, siger alt. Men naturen har også brug for os. Den har så hårdt brug for den kærlighed, vi føler over for den. For den er i en elendig tilstand.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, Michael Løvendal Kruse, lod i sin tale ikke nogen være i tvivl om, at initiativer som Nicolinelund er med til at gøre en stor forskel.

Han fortalte videre, at området i og omkring Strøby Egede for 200 år siden var et ganske unikt, biodiverst område med et væld af flora og fauna, som i dag stort set er forsvundet. Nicolinelund kan ifølge formanden bidrage markant til at genskabe områdets svundne natur og hjælpe pressede arter til nye levesteder.

Som afslutning på den festlige fredag eftermiddag i Nicolinelund takkede Käte Magdalene Gjørup og Anker Nielsen på skift både borgmesteren, udvalgsformanden og Danmarks Naturfredningsforening for påskønnelsen af deres naturvenlige og biodiversitetsrige indsats i Nicolinelund.

Skriv en kommentar